Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA

Antakya / HATAY  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFaruk POLATCAN  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ Ss, 1-13
INVESTIGATION OF WRITING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.527
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine SAKLAN  
PORTEKİZ EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 14-31
EDUCATION SYSTEM OF PORTUGAL: A COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF PURPOSE, STRUCTURES AND PROCESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.533
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
TÜRK DİLLERİNDE ‘TEGİN ~ TEKİN’ SÖZCÜĞÜ VE ESKİ TÜRK İNANÇLARINDA ‘TEKİN KÜLTÜ’ Ss, 32-50
THE WORD ‘TEGIN ~ TEKIN’ IN TURKISH LANGUAGE AND ‘TEKIN CULT’ IN OLD TURKISH BELIEFS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.502
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin DEMİRCİ & Dursun KIRMIT  
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİNDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE GENİŞ ZAMAN ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 51-85
AN EXAMINATION ON SIMPLE PRESENT TENSE IN HISTORICAL TURKISH DIALECTS AND TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.534
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut ÖZDİL  
GÜNÜMÜZDE SELEFİLİK, SELEFİ İDEOLOJİ VE ŞİDDET Ss, 86-104
SALAFISM TODAY, SALAFI IDEOLOGY AND VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.535
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emine SAKLAN  
VİETNAM EĞİTİM SİSTEMİ: AMAÇ YAPI VE SÜREÇ BAKIMINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 105-119
EDUCATION SYSTEM OF VIETNAM: A COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF PURPOSE, STRUCTURES AND PROCESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.532
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra Selcen YAKICI TOPBAŞ - Gönül YAZGAN SAĞ & Ziya ARGÜN  
KONU ALAN BİLGİLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ ÜZERİNE YANSIMALARI Ss, 120-143
REFLECTIONS OF PROSPECTIVE SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS’ SUBJECT MATTER KNOWLEDGE ON PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE: THE CONTEXT OF CONICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.544
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kefah Cuma Vacr As-Saidi  
BURMA-BRİTANYA SAVAŞLARI (1824- 1885) Ss, 144-170
BRITISH-BURMESE WARS (1824- 1885)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.539
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU  
EVRENSEL MÜZİK EĞİTİMİNİN KAPSAMI ÜZERİNE: PROGRAM, ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ ve ÖNERİLER Ss, 193-207
ON THE SCOPE OF UNIVERSAL MUSIC EDUCATION: PROGRAM OF TEACHING-LEARNING PROCESS AND RECOMMENDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.528
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yalçın YILDIZ & Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 208-217
EXAMINING OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS: SAMPLE OF KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.530
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah AYDIN & Veysel EREN  
NEO-LİBERALİZMLE GELEN DEĞİŞİMİN YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNE ETKİLERİ Ss, 218-232
THE EFFECTS OF CHANGE RISING WITH NEOLIBERALISM ON HIGHER EDUCATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.538
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şeyha FUAD  
BİLİŞSEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMINA GÖRE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ Ss, 233-251
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU SYNDROME BURNOUT AU TRAVAIL PAR L'APPROCHE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.541
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmettin ÇALIŞKAN  
SURİYE’DE KUR’AN - TEFSİR ÇALIŞMALARI VE MÜLTECİLER BAĞLAMINDA İLMİ MİRASIN GÜNÜMÜZE AKTARIMI TEKLİFLER - ÖNERİLER Ss, 252-265
QURAN IN SYRIA- THE TRANSFORMATION OF THIS HERITAGE TO THE PRESENT-DAY TURKEY IN THE CONTEXT OF IMMIGRANTS AND COMMENTARY WORKS- SUGGESTIONS SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.545
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel DOKUYUCU Ahmet Levent İNANÇ & Mücahit PAKSOY  
KAHRAMANMARAŞ İLİNDEKİ HAZIR YEMEK FABRİKALARINDAN HİZMET ALAN TÜKETİCİLERİN HAZIR YEMEK FABRİKALARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 266-283
A STUDY TOWARDS DETERMINING INFORMATION LEVEL OF CUSTOMERS TAKING SERVICE FROM CONVENIENCE FOOD COMPANIES IN THE CITY OF KAHRAMANMARAŞ ABOUT CONVENIENCE FOOD SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.542
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Sarper ALAP  
TÜRKİYE’DE YAYINLANMIŞ URDU DİLİ KONULU KİTAP VE MAKALELERDE “URDU” VE “URDUCA” İSMİNİN HANGİSİNİN YOĞUNLUKLA KULLANILDIĞINA DAİR BİR ÇALIŞMA Ss, 284-290
STUDY OF USING NAMES ‘URDU’ AND ‘URDU” DENSITY OF BOOKS, WHICH PUBLISHED IN TURKEY SUBJECT OF URDU BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.524
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri