Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


81 SayıEditör
Dr. Abdullah AYDIN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA-Dr. Wisam Abdullah JASIM-Dr. Amel Tsouria GUELAI

Türkiye  2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBarış ARMUTCU  
SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: VOSviewer İLE ARAŞTIRMA Ss, 1-9
BIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON VOTER BEHAVIOUR: RESEARCH WITH VOSviewer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3448
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin DURU  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK AZİM DÜZEYLERİ İLE NOMOFOBİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ss, 10-19
DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PERSEVERANCE LEVELS AND NOMOPHOBIA LEVELS OF HİGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3415
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma Feryal SEZER  
ÖĞRETMENLERİN İLK YIL DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ Ss, 20-41
EXAMINATION OF TEACHERS' FIRST YEAR EXPERLENCE: THE EXAMPLE OF ZONGULDAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3402
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir ERİŞEN & Adnan CEYLAN  
5. DÜZEY LİDERLİĞİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANS VE İŞE YABANCILAŞMA İLE İLİŞKİSİ Ss, 42-53
THE RELATIONSHIP OF LEVEL 5 LEADERSHIP WITH EMPLOYEES' PERFORMANCE AND ALIENATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3440
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asiye BEKAR DEDEAL & Hasan Yücel ERTEM  
INVESTIGATION OF THE ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION ON READINESS IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS Ss, 54-70
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN İLKOKULDAKİ HAZIR BULUNUŞLUK ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3444
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasemin TAŞGIN & Hulusi GEÇGEL  
TRT ÇOCUK KANALINDA YAYINLANAN ÇİZGİ FİLMLERİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 71-83
AN EXAMINATION OF CARTOON MOVIES BROADCAST ON TRT CHILDREN'S CHANNEL IN TERMS OF MAIN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3422
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aygen KOÇ KOCA  
WHAT DO YOU FEEL WHEN POSING PROBLEMS? COMPLEX PROBLEM POSING SKILLS AND EMOTIONS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES Ss, 84-95
PROBLEM KURARKEN NELER HİSSEDİYORSUN? MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARMAŞIK PROBLEM KURMA BECERİLERI VE DUYGULARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3451
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Maruf  
ALTERNATIVE APPROACH TO ANALYSING DATA OBTAINED WITH LIKERT SCALE Ss, 96-102
LİKERT ÖLÇEĞİ İLE ELDE EDİLEN VERİLERİN ANALİZİNDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3439
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şiva KOLÇAK  
ARŞİV VESİKALARI IŞIĞINDA ATALAR SÖZÜ MECMUASI’NIN MÜELLİFİ ÇELEBİOĞLU ABDÜLHALİM HAKKI’NIN BİYOGRAFİSİ Ss, 103-113
THE BIOGRAPHY OF CELEBIOGLU ABDULHALIM HAKKI, THE AUTHOR OF THE ATALAR SÖZÜ MECMUASI IN THE LIGHT OF ARCHIVE DOCUMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3418
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan ÖZER  
TÜRKİYE’DE SANAT ELEŞTİRİSİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 114-139
PROBLEMS OF ART CRITICISM IN TURKEY AND PROPOSED SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3432
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah TURAN  
SİYASİ YÖNLERİYLE ENDERUN MEKTEBİ Ss, 140-161
ENDERUN SCHOOL WITH ITS POLITICAL ASPECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3446
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hava TAHTALIOĞLU  
KAMU YÖNETİMİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİMİN PERSONEL GÜÇLENDİRMEYE OLASI KATKISI Ss, 162-181
THE POSSIBLE CONTRIBUTION OF IN-SERVICE TRAINING IN PUBLIC ADMINISTRATION TO PERSONNEL EMPOWERMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3445
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asuman PEKYAMAN & Ayfer KOCABAŞ  
"THE MENU" MOVIE ANALYSIS WITHIN THE SCOPE OF MOBBING IN FOOD AND BEVERAGE ESTABLISHMENTS Ss, 182-192
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MOBBİNG KAPSAMINDA “THE MENU” FİLM ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3449
Özet | Abstract | Tam Metin |


Buğse KARADENİZ SUBAŞI & Hasan Yücel ERTEM  
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE HESAP VEREBİLİRLİK ALGILARI Ss, 193-204
SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ PERCEPTIONS OF ACCOUNTABILITY IN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3438
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fahriye ÇAKIR  
OBJECTIVE RELATIONS BETWEEN DIPLOMACY AND TRANSLATION FROM THE PERSPECTIVE OF POWER RELATIONS Ss, 205-214
GÜÇ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DİPLOMASİ VE ÇEVİRİ ARASINDAKİ NESNEL BAĞINTILAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3419
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oğulcan SARAÇLAR  
GÖÇ KAVRAMI VE TÜRK-YUNAN MÜBADELE ANTLAŞMASI (1923) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 215-221
EVALUATION ON THE CONCEPT OF MIGRATION AND THE TURKISH-GREEK EXCHANGE TREATY (1923)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3426
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer Faruk DİKEN & Adnan ÇELİK  
THE EFFECT OF EMPLOYEE EMPOWERMENT ON ORGANIZATIONAL SUCCESS IN PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS Ss, 222-243
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAŞARI SAĞLAMADA PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3436
Özet | Abstract | Tam Metin |


KONSTANTIA PSOMIADOU & Muhammet ERAT  
YUNAN GELENEKSEL ASKERİ KIYAFETİNDEN BİR ÖRNEK: EVZONAS – EVZON- (BAZI TESBİTLER VE GÖZLEMLER)* Ss, 244-253
AN EXAMPLE FROM GREEK TRADITIONAL MILITARY CLOTHING: EVZONAS – EVZON- (SOME FINDINGS AND OBSERVATIONS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3424
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aşkın ÇOKÖVÜN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Çeviri Öğretimi – Hedef ve Ölçme Ss, 254-261
BOOK INTRODUCTION: Çeviri Öğretimi – Hedef ve Ölçme
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mohamed Jarallah Tawfik & Sajjad Asaad Mukhtadh  
DESIGN QUALITY AND ITS OUTSTANDING PRODUCTION IN THE INTERIOR SPACE: (AS A CASE STUDY FOR YAS VICEROY HOTEL ABU DHABI) Ss, 262-282
DESIGN QUALITY AND ITS OUTSTANDING PRODUCTION IN THE INTERIOR SPACE: (AS A CASE STUDY FOR YAS VICEROY HOTEL ABU DHABI)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3460
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri