Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WHAT DO YOU FEEL WHEN POSING PROBLEMS? COMPLEX PROBLEM POSING SKILLS AND EMOTIONS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES

PROBLEM KURARKEN NELER HİSSEDİYORSUN? MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARMAŞIK PROBLEM KURMA BECERİLERI VE DUYGULARI

WHAT DO YOU FEEL WHEN POSING PROBLEMS? COMPLEX PROBLEM POSING SKILLS AND EMOTIONS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES

 
Yazar : Aygen KOÇ KOCA    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 81
Sayfa : 84-95
DOI Number: :
Cite : Aygen KOÇ KOCA , (2023). WHAT DO YOU FEEL WHEN POSING PROBLEMS? COMPLEX PROBLEM POSING SKILLS AND EMOTIONS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES. Route Education and Social Science Journal , 81, p. 84-95. Doi: 10.17121/ressjournal.3451.
202    170


Özet
Bu araştırmanın amacı karmaşık matematik problemlerini kurarken ortaokul matematik öğretmen adaylarının hangi duyguları hissettiğini ve bunlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 50 matematik öğretmen adayı ile problem kurma çalışması yapılmıştır. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının kurduğu problemlerin karmaşıklığı birden fazla çözüm stratejisi içermesi ve birden fazla matematik alanına yönelik hazırlanmış olması kriterleri yardımıyla değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının problemleri kurarken hissettikleri duygular ise problemleri kurarken belirttikleri kendi ifadeleri yardımıyla belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının matematik problemleri kurabildiklerini ancak karmaşık matematik problemleri oluşturmada zorlandıklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının problem kurarken sevme, hoşlanma ve zevk alma gibi olumlu duyguların yanı sıra hayal kırıklığı, can sıkıntısı, kaygı gibi olumsuz duyguları yoğun yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca matematiğe karşı olumlu yönde duygu geliştiren öğretmen adaylarının daha fazla karmaşık matematik problemi kurabildikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının problem kurmaya karşı olumsuz yöndeki kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla çalışmada çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayları, matematik, duygular, problem kurma.

Abstract
The purpose of this research is to examine the emotions that secondary school mathematics teacher candidates feel when posing complex mathematical problems and the relationships between them. For this purpose, a problem posing study was conducted with 50 mathematics teacher candidates. In this research the case study method was used and the data were analyzed using the descriptive analysis method. The complexity of the problems posed by the mathematics teacher candidates was evaluated with the help of the criteria of containing more than one solution strategy and being prepared for more than one field of mathematics. The emotions that the mathematics teacher candidates felt while posing the problems were determined with the help of their own expressions while posing the problems. The results show that teacher candidates can pose mathematical problems, but they have difficulty in creating complex mathematical problems. In addition, it has been determined that teacher candidates intensely experience negative emotions such as disappointment, boredom and anxiety, as well as positive emotions such as liking, liking and enjoyment, while posing problems. Moreover, it was determined that teacher candidates who developed positive feelings towards mathematics were able to pose more complex mathematical problems. Various suggestions were included in the study in order to eliminate the negative confusion of teacher candidates regarding problem posing.

Keywords
Teacher candidates, mathematics, emotions, problem posing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri