Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


80 SayıEditör
Dr. Abdullah AYDIN

Editör Yardımcısı
Dr. Wisam Abdullah JASIM-Dr. Amel Tsouria GUELAI

Türkiye  2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSHaimaa Hussein Salih Munaf Mohammed Zarzor  
THE SPATIAL RELATIONSHIP OF THE DECLINE IN RICE CULTIVATION WITH DESERTIFICATION AREA IN MAYSAN GOVERNORATE Ss, 1-21
THE SPATIAL RELATIONSHIP OF THE DECLINE IN RICE CULTIVATION WITH DESERTIFICATION AREA IN MAYSAN GOVERNORATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3413
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asmaa Ahmed Elsherbini - AbdullahMohammed Elbetebsy & Wallada Abdulrazzaq Eyada  
MARGINALIZING OF WOMEN IN PILLARS OF SALT AND BAHIYYA’S EYES Ss, 22-38
MARGINALIZING OF WOMEN IN PILLARS OF SALT AND BAHIYYA’S EYES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3411
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saleh Ibrahim Hussein Al-Bayati -  
JURISPRUDENTIAL INTERPRETATION (VERSES OF JIHAD) ACCORDING TO IMAM AL-EZZ BIN ABD AL-SALAM IN HIS LETTER - THE PROVISIONS OF JIHAD AND ITS VIRTUES - A SYSTEMATIC STUDY Ss, 39-55
JURISPRUDENTIAL INTERPRETATION (VERSES OF JIHAD) ACCORDING TO IMAM AL-EZZ BIN ABD AL-SALAM IN HIS LETTER - THE PROVISIONS OF JIHAD AND ITS VIRTUES - A SYSTEMATIC STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3412
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayhan KIR - Ekim BOZBEY & Hacer BAŞEĞMEZ TIĞLI  
ANALYSIS OF GRADUATE THESES EXAMINING TEACHERS' VIEWS ON COURSE SUPERVISION IN TURKEY Ss, 56-66
Türkiye’de Ders Denetimi Hakkında Öğretmen Görüşlerini inceleyen Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3377
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ALIMLI AKSOY & Seyithan DEMİRDAĞ  
EĞİTİM LİDERLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ VE TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Ss, 67-81
TRAINING EDUCATION LEADERS AND THE QUALITIES THEY SHOULD POSSESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3396
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat KARTAL & Nalan Gizem GİYİK  
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 82-93
OPINIONS OF ADMINISTRATIVES AND TEACHERS WORKING IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS ON PHYSICAL EDUCATION LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3401
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge DEMİR  
PROBLEMS FACED BY TEACHERS WORKING IN PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS Ss, 94-104
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3409
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih KANA & Seda KOCAOĞLU  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZETLEME BECERİLERİNİ KULLANMADA DİJİTAL HİKAYELERİN ETKİSİ Ss, 105-124
THE EFFECT OF DIGITAL STORIES ON SECONDARY STUDENTS' USE OF SUMMARY SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3414
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer Faruk DİKEN & Adnan ÇELİK  
CAREER PLANNING AND STAFF STRESS INTERACTION RESEARCH: AN INDUSTRIAL BUSINESS CASE Ss, 125-142
KARİYER PLANLAMASI VE PERSONEL STRESİ ETKİLEŞİMİ ARAŞTIRMASI: BİR SANAYİ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3405
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysel ACAR & Seyithan DEMİRDAĞ  
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 143-157
EVALUATING THE LEVELS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS' OPINIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3397
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali SÜER & Keziban SÜER  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERİ Ss, 158-173
PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS IN DISTANCE EDUCATION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3407
Özet | Abstract | Tam Metin |


Okan KÜÇÜK  
NEW APPROACHES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN METAPHOR AND THINKING Ss, 158-173
METAFOR VE DÜŞÜNME İLİŞKİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3406
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orgay ERCAN  
ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 191-209
VIEWS OF TEACHERS ON MULTICULTURALISM AND MULTICULTURAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3400
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuriye NAZİK DİKÇAL & Hulusi GEÇGEL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN SERÜVENLERİ: BİR ANLATI ÇALIŞMASI Ss, 210-221
THE ADVENTURES OF TEACHERS WHO TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: A NARRATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3420
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zübeyir BUZKURT & Yusuf AVCI  
SURİYELİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİNİ ÖĞRENME VE TÜRK KÜLTÜRÜNE UYUM SAĞLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 222-240
Opınıons Of Syrıan Secondary Students On The Problems Faced İn The Process Of Learnıng The Turkısh Language And Adaptatıon To Turkısh Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3423
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan Çebi BAL - Çisil ERKAN BAL & Filiz KUTLUAY TUTAR  
EN KÜÇÜK EKONOMİK BİRİM OLAN AİLEYE YÖNELİK POLİTİKALAR Ss, 241-254
POLICIES FOR THE FAMILY, THE SMALLEST ECONOMIC UNIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3390
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sinan Abdulazeez Abdulraheem & Salwa J. Salman  
THE TITLE THRESHOLD IN JALIL AL-QAISI’S SHORT STORIES, THE KINGDOM OF LIGHT REFLECTIONS, AS A MODEL Ss, 255-266
THE TITLE THRESHOLD IN JALIL AL-QAISI’S SHORT STORIES, THE KINGDOM OF LIGHT REFLECTIONS, AS A MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3441
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri