Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CAREER PLANNING AND STAFF STRESS INTERACTION RESEARCH: AN INDUSTRIAL BUSINESS CASE

KARİYER PLANLAMASI VE PERSONEL STRESİ ETKİLEŞİMİ ARAŞTIRMASI: BİR SANAYİ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

CAREER PLANNING AND STAFF STRESS INTERACTION RESEARCH: AN INDUSTRIAL BUSINESS CASE

 
Yazar : Ömer Faruk DİKEN  & Adnan ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 80
Sayfa : 125-142
DOI Number: :
Cite : Ömer Faruk DİKEN & Adnan ÇELİK, (2023). CAREER PLANNING AND STAFF STRESS INTERACTION RESEARCH: AN INDUSTRIAL BUSINESS CASE. Route Education and Social Science Journal , 80, p. 125-142. Doi: 10.17121/ressjournal.3405.
316    295


Özet
Bireysel ve örgütsel bağlamda ele alınan kariyer planlaması, kişinin organizasyonda kariyeriyle alâkalı bir yol haritası belirleyerek bu alandaki amaç ve araçlarını belirleme süreci olarak tanımlanırken; stres, kurumdaki personelin iş süreçleriyle veya örgütteki konumlarıyla ilgili korku ve kaygılar olarak tanımlanabilir. “Kariyer Planlaması ve Personel Stresi Etkileşimi Araştırması: Bir Sanayi İşletmesi Örneği” adlı bu çalışma Konya Organize Sanayi Bölgesinde değirmen makinaları üretimi yapan bir sanayi işletmesinin tam zamanlı çalışan 245 kişiden 212’sine, Kalafat, Yıldırım, Taşmektepligil ve Üzüm’ ün kullandığı ölçek uygulanarak verilerin keşfedici faktör analizine uygun olduğu; kariyer planlaması ölçüm verileri ile, işgören stresi arasında (p<0.01) anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Kariyer Planlaması, Bireysel Kariyer Planlaması, Çalışanların Stresi.

Abstract
While career planning, which is handled in an individual and organizational context, is defined as the process of determining the goals and tools in this field by determining a roadmap related to the career of the person in the organization; Stress can be defined as fears and concerns about the work processes of the personnel in the institution or their position in the organization. This study, named “Career Planning and Personnel Stress Interaction Research: An Industrial Enterprise Example”, applied the scale used by Kalafat, Yıldırım, Taşmektepligil and Üzüm to 212 of 245 full-time employees of an industrial enterprise producing milling machines in Konya Organized Industrial Zone. it is suitable for exploratory factor analysis; It was observed that there was a significant relationship between career planning measurement data and employee stress (p<0.01).

Keywords
Organizational Career Planning, Individual Career Planning, Employee Stress.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri