Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SURİYELİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİNİ ÖĞRENME VE TÜRK KÜLTÜRÜNE UYUM SAĞLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Opınıons Of Syrıan Secondary Students On The Problems Faced İn The Process Of Learnıng The Turkısh Language And Adaptatıon To Turkısh Culture

SURİYELİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİNİ ÖĞRENME VE TÜRK KÜLTÜRÜNE UYUM SAĞLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Zübeyir BUZKURT  & Yusuf AVCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 80
Sayfa : 222-240
DOI Number: :
Cite : Zübeyir BUZKURT & Yusuf AVCI, (2023). SURİYELİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİNİ ÖĞRENME VE TÜRK KÜLTÜRÜNE UYUM SAĞLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 80, p. 222-240. Doi: 10.17121/ressjournal.3423.
307    296


Özet
Bu araştırmanın amacı, Ankara ili Çubuk ilçesinde Suriyeli ortaokul öğrencilerinin Türk dilini öğrenme ve Türk kültürüne uyum sağlamada yaşadıkları sorunları belirlemektir. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde yürütülen, örgün eğitim sistemi dışında kalmış geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin örgün eğitim sistemine dâhil olmalarını sağlamak amacıyla, Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) kapsamında yer alan 10 Suriyeli ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Yürütülen araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Öğrenci görüşme formuyla elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, bazı Suriyeli ortaokul öğrencilerin eğitim sürecinde dil bilgisi kurallarını öğrenmede sorun yaşadıkları görülürken; bazı Suriyeli ortaokul öğrencilerin ise dil bilgisi kuralını öğrenmede zorlanmadıkları sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle bazı Suriyeli ortaokul öğrencileri Türk kültürü ile Suriye kültürünün benzerlik gösterdiğini belirtirken; bazı Suriyeli ortaokul öğrencileri ise Türk kültürü ile Suriye kültürünün farklılık göstermediğini söyledikleri tespit edilmiştir. Araştırma, Suriyeli ortaokul öğrencilerin Türk dilini öğrenmede ve Türk kültürüne uyum sağlamada yaşadıkları uyum problemlerini aşmak için, Suriyeli ortaokul öğrencilerin, Türk kültürüne uyumlarına katkı sağlayacak, el sanatları, drama, türk mutfağı gibi kurslara iştirakleri sağlanmalı, öğrenciler müzik, tiyatro, halk oyunları ve sanatsal etkinliklere dahil edilmelidir. Ayrıca Suriyeli ortaokul öğrencileri ile dikte çalışması yapılmalı, öğrencilerin hatalarını görmeleri sağlanmalı ve doğru yazım şekillerini gösterilmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Suriyeli Ortaokul Öğrencileri, Türk Dili, Türk Kültürü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.

Abstract
The aim of this research is to determine the problems experienced by Syrian secondary school students in learning Turkish language and adapting to Turkish culture in Çubuk district of Ankara. In the study, case study, one of the qualitative research designs, was used. The study group of the research consists of 10 Syrian secondary school students who are included in the Accelerated Education Program (HEP), which is carried out in cooperation with the General Directorate of Lifelong Learning (LLL) and the United Nations Children's Fund (UNICEF), in order to ensure that Syrian students under temporary protection who are out of the formal education system are included in the formal education system. The data of the research conducted were collected with semi-structured interview forms. Descriptive analysis was applied in the analysis of the qualitative data obtained with the student interview form. According to the findings obtained in the study, it is seen that some Syrian secondary school students have problems in learning grammar rules during the education process; it was concluded that some Syrian secondary school students did not have difficulty in learning the grammar rule. Based on the findings, some Syrian secondary school students stated that Turkish culture and Syrian culture were similar; it was determined that some Syrian secondary school students said that Turkish culture and Syrian culture do not differ. In order to overcome the adaptation problems experienced by Syrian secondary school students in learning the Turkish language and adapting to the Turkish culture, Syrian secondary school students should be included in courses such as handicrafts, drama, Turkish cuisine, which will contribute to their adaptation to Turkish culture, and students should be included in music, theater, folk dances and artistic activities. In addition, dictation work should be done with Syrian secondary school students, it is recommended that students see their mistakes and show correct spelling.

Keywords
Syrian Secondary School Students, Turkish Language, Turkish Culture, Teaching Turkish as a Foreign L

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri