Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZETLEME BECERİLERİNİ KULLANMADA DİJİTAL HİKAYELERİN ETKİSİ

THE EFFECT OF DIGITAL STORIES ON SECONDARY STUDENTS' USE OF SUMMARY SKILLS

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZETLEME BECERİLERİNİ KULLANMADA DİJİTAL HİKAYELERİN ETKİSİ

 
Yazar : Fatih KANA  & Seda KOCAOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 80
Sayfa : 105-124
DOI Number: :
Cite : Fatih KANA & Seda KOCAOĞLU, (2023). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZETLEME BECERİLERİNİ KULLANMADA DİJİTAL HİKAYELERİN ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 80, p. 105-124. Doi: 10.17121/ressjournal.3414.
98    167


Özet
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin özetleme becerilerinin gelişmesinde dijital hikayelerin etkisini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden ‘Eylem Araştırması’ deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Merkez ilçede bulunan bir ortaokulunun 6. sınıfına devam eden 27 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı günlüğü, öğrenci günlüğü, Ön Algı Açık Uçlu Öğrenci Anketi, Son Algı Açık Uçlu Öğrenci Anketi, Öykü Özeti Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı, kullanılmıştır. Araştırmada nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmada elde verilere göre, öğrencilerin özetlemeye karşı olumlu algılar olduğu fakat özetleri dijital hikâyeye dönüştürme uygulamaları öncesi öğrencilerde bilgi eksiği ve özet yazmaya karşı isteksizlik olduğu gibi olumsuz algılar olduğu sonucuna varılmıştır. Özetleme uygulamaları öncesinde elde edilen bulgulardan hareketle özetleme uygulamaları yapılmış öğrencilerin genel olarak özet yazabildikleri tespit edilmiştir. Ancak teknik bilgi ve okuduğunu anlama becerilerinin eksikliğinden kaynaklanan kısımların eğitimle tamamlanması öğrenciler üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Son algı sorularına verdikleri cevaplardan hareketle öğrencilerin özetlerini dijital hikâyeye dönüştürme konusunda istekli oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin özetlerini dijital hikâyeye dönüştürmesi özetleme becerileri üzerinde olumlu bir etki göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Dijital Hikâye, Okuma Becerisi, Okuduğunu Anlama, Özetleme, Yazma Becerisi.

Abstract
The purpose of this research is to determine the effect of digital stories on the development of secondary school students' summarization skills. In the study, the "Action Research" design, which is one of the qualitative research methods, was used. The study group of the research consists of 27 students attending the 6th grade of a secondary school in the central district of Çanakkale Provincial Directorate of National Education in the 2022-2023 academic year. Researcher's diary, student diary, Pre-Perception Open-Ended Student Questionnaire, Post-Perception Open-Ended Student Questionnaire, Story Summary Evaluation Rubric were used in the study. In the research, descriptive analysis was applied in the analysis of qualitative data. According to the data obtained in the study, it was concluded that students had positive perceptions towards summarizing, but there were negative perceptions such as lack of knowledge and reluctance to write summaries before the implementation of converting summaries into digital stories. Based on the findings obtained before the summarization practices, it was determined that the students who were made to summarize were able to write summaries in general. However, the completion of the parts resulting from the lack of technical knowledge and reading comprehension skills with education had a positive effect on the students. Based on the answers they gave to the last perception questions, it was determined that the students were willing to transform their summaries into digital stories. Converting students' summaries into digital stories had a positive effect on their summarization skills.

Keywords
Digital Story, Reading Skill, Reading Comprehension, Summarizing, Writing Skill.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri