Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 SayıEditör
Prof. Dr. Hacı DURAN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA

Antakya / HATAY  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNecmi AYTAN  
YARATICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YOLLARI VE YÖNTEMLERİ Ss, 1-15
DEVELOPMENT WAYS OF CREATIVE READING SKILLS AND METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.92
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adnan ALTUN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TARİH MERAKINA YÖNELİK BİR İNCELEME Ss, 16-32
AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ CURIOSITY ABOUT HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.94
Özet | Abstract | Tam Metin |


Can MEŞE - Halil İbrahim HASESKİ & Esra BARUT  
SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI KULLANMA DÜZEYİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ss, 33-49
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE OF SOCIAL NETWORKS AND LEARNING STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.82
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN  
CBS VE AHS KULLANILARAK ORMAN YANGINI DUYARLILIK ANALİZİ: ANTAKYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Ss, 50-71
FOREST FIRE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS USING GIS AND AHP: THE CASE OF ANTAKYA FORESTRY OPERATION DIRECTORATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.106
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat UZUN  
LALE DERE (YALOVA) HAVZASI’NIN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN JEOMORFOMETRİK ANALİZLERLE İNCELENMESİ Ss, 72-88
IINVESTIGATION TO FEATURE OF GEOMORPHOLOGY OF THE LALE STREAM (YALOVA) BASIN’S USING ANALYSIS OF GEOMORPHOMETRIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.91
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep KANTARCI & Vildan BURKAZ  
HEİDEGGER ONTOLOJİSİNE HERMENEUTİK BİR BAKIŞ Ss, 89-95
A HERMENEUTICS VIEW OF HEIDEGGER’S ONTOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.90
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çalık Veli KOÇAK  
ELİT VOLEYBOLCULARIN BU BRANŞA YÖNELME NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ Ss, 96-111
CAUSES OF PROPENSITY FOR ELITE VOLLEYBALL PLAYERS TO TAKE UP VOLLEYBALL AND THEIR EXPECTATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.88
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sıttıka BALLI  
FİLİSTİN SORUNUNDA EL-FETİH VE HAMAS FAKTÖRÜ Ss, 112-123
AL-FATAH AND HAMAS FACTOR IN PALESTINE ISSUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.66
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zofie UÇAR  
BATTAL GAZİ VE DİGENİS AKRİTAS DESTANINDA SİMGELEŞEN KIYAFET KÜLTÜRÜ ÜZERİNE Ss, 124-133
ON SYMBOLIZED FASHION CULTURE IN EPICS OF BATTAL GHAZI AND DIGENIS AKRITAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.128
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rıdvan COŞKUN  
EVRENSEL BİLGİ SÜRECİNDE SANATIN DİLİ VE SANATÇININ ÜTOPYASI Ss, 134-147
IN THE PROCESS OF UNIVERSAL KNOWLEDGE OF THE LANGUAGE OF ART AND THE ARTIST'S UTOPIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.83
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan SARIÇAM - Filiz Mine Erguvan - Ahmet Akın & Mehmet Şirin Akça  
BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK ÖLÇEĞİ (BTÖ-12) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 148-157
THE TURKISH SHORT VERSION OF THE INTOLERANCE OF UNCERTAINTY (IUS-12) SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.109
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yavuz BOLAT & Ahmet ÇELİK  
KÜRESELLEŞMENİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINA YANSIMALARI Ss, 158-175
EFFECTS OF GLOBALIZATION ON THE TURKISH EDUCATION SYSTEM AND REFLECTIONS IN PRIMARY SCHOOL TEACHER PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.80
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrem KIZILASLAN  
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ STRES DÜZEYLERİ Ss, 176-185
STRESS AMONG TURKISH PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.107
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydoğan SOYGÜDEN - Hasan EKER - Ali Burak TOY & Ömer MUMCU  
YILDIZLAR SERBEST GÜREŞ GRUP MÜSABAKALARININ TEKNİK ANALİZLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 186-193
THE TECHNICAL ANALYZE OF JUNIOR FREE STYLE GROUP CHAMPIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.112
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cüneyt DEMİR  
TÜRK AKADEMİSYENLERIN İNGİLİZ DİLİNDE YAZILAN MAKALELERİNDEKİ MEKANİK HATALARIN İNCELENMESİ: BİR OLGU ÇALIŞMASI Ss, 194-213
ANALYSES OF MECHANICAL ERRORS IN THE ENGLISH WRITTEN ARTICLES OF TURKISH ACADEMICS: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.36
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özge ÖZER & Nihal TUNCA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATERYAL HAZIRLAMA VE KULLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 214-229
THE OPINION OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS PREPARATING AND USING OF MATERIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.130
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE İÇKİ, KUMAR ve ZİNAYA DAİR SÖZCÜKLER Ss, 230-241
THE WORDS OF THE DRINK, PUNT AND ADULTERY IN DIVANÜ LÛGATI’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.105
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin TAŞ  
ŞERİYYE SİCİLLERİNE GÖRE ERMENİLERİN URFA KAZASI’NDAKİ VAKIF FAALİYETLERİ (1884-1889) Ss, 242-254
FOUNDATION ACTIVITIES OF THE ARMENIAN PEOPLE IN URFA CITY ACCORDİNG TO MUSLİM JUDGE REGİSTERS (1884-1899)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.133
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM  
SOSYOLOJİK AÇIDAN ÇOCUKTA SOSYAL DİYALOG VE İKTİDAR Ss, 255-274
SOCIAL DIALOGUE AND POWER IN CHILDREN: A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.93
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar SUVEREN  
BAĞIMLILIK VE EŞİTSİZ GELİŞME EKSENİNDE DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SANAYİLEŞME SÜREÇLERİ ÜZERİNE Ss, 275-291
ON INDUSTRIALIZATION PROCESS IN THE WORLD AND TURKEY IN THE AXIS OF DEPENDENCY AND UNEVEN DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.126
Özet | Abstract | Tam Metin |


Utku ALTUNÖZ  
WAGNER YASASI VE TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİLİK SINAMASI Ss, 292-299
WAGNER LAW AND EXAMINING THE VALIDITY OF TURKISH ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.96
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necla COŞKUN  
TARİHTEKİ ÜNLÜ KİŞİLERİN TUVALDEKİ İZLERİ Ss, 300-316
TRACES OF FAMOUS HISTORICAL PERSONS ON CANVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.120
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah ACEHAN  
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA MERSİYEYİ YAŞAYANLAR-II Ss, 317-326
LAMENTATIONS OF THE LIVING IN NEW TURKISH LITERATURE-II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.118
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf ERGEN - Cennet KARAKUŞ & Ufuk TÖMAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ DİSİPLİN ANLAYIŞLARI İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 327-339
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CLASSROOM DISCIPLINARY UNDERSTANDINGS OF CLASS TEACHERS AND THEIR JOB SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.136
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cansu GÜRCÜ  
FARKLI EKRANLARDA HAMLET Ss, 340-351
HAMLET ON DIFFERENT SCREENS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.131
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk TÖMAN - Sabiha ODABAŞI ÇİMER & Yusuf ERGEN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME BOYUTUNDA İNCELENMESİ Ss, 353-364
ANALYSIS OF THE SCIENCE TEACHERS 'VIEWS ON TEACHING-LEARNING PROCESS IN REFLECTIVE THINKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.116
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mert ÖZGÜNER & Zeynep ÖZGÜNER  
SOSYAL SERMAYE İLE BEŞERİ SERMAYE İLİŞKİSİ VE ETKİLEŞİMİ Ss, 364-375
INTERACTION AND THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND HUMAN CAPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.108
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa DERVİŞOĞULLARI - Ayşegül GÜNDÜZ & Levent DENİZ  
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ Ss, 376-390
ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF STATE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.97
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sami BASKIN & Sevtap BUZLUKLUOĞLU ARSLAN  
YER ADLARININ DİLİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ Ss, 391-409
LANGUAGE OF PLACE NAMES: TOKAT PROVINCE EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.134
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ibraheem Saeed ALBAİDHANİ  
SURİYE ORDUSU VE SURİYE’NİN SİYASİ HAYATINDAKİ ROLÜ:1954-1958 Ss, 410-420
SYRIAN ARMY AND ITS ROLE IN THE POLITICAL LIFE OF THE SYRIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.86
Özet | Abstract | Tam Metin |


Orhan HANBAY  
MOTIVE DER TOURISMUS-STUDIERENDEN FÜR DIE WAHL DES DEUTSCHEN ALS ZWEITE FREMDSPRACHE Ss, 421-427
MOTIVES OF TOURISM STUDENTS FOR THE CHOISE OF GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.140
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yılmaz POLAT & Sibel KALENDER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ERMENİ MESELESİNE OBJEKTİF BAKIŞ Ss, 428-432
BOOK PRESENTATION AND EVALUATION: OBJECTIVE VIEW ON THE ARMENIAN ISSUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.143
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri