Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Dr. Mohamed KALOU

Editör Yardımcısı
Amer ALNMR

Hatay / TURKEY  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenArîs Nasruddîn  
SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİ SAĞLIĞI GERÇEĞİ Ss, 1-12


Özet | Abstract | Tam Metin |


Hâdiye Yahyâvî  
CEZAYİRDE SURİYELİ SIĞINMA SORUNLARI VE ÇÜZÜM FIRSATI Ss, 13-22


Özet | Abstract | Tam Metin |


Sâbirîn Avz Hasan selâme Hüseyin  
SURİYELİ MÜLTECİLER VE ÖZELLİKLE ONLARIN SOSYAL HAYATI (ÇEVRE GERÇEĞİ VE VATANI OLMAYAN İNSAN HAYATI) Ss, 23-54


Özet | Abstract | Tam Metin |


Tarrâf en-nehâr  
Türkiye Üniversitelerinde Suriyeli Öğrenciler gerçeği ve Acılar ve umutlar Adıyaman Üniversitesi örneği Ss, 55-69


Özet | Abstract | Tam Metin |


Ammâr musâidî  
CEZAYİRDEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN SOSYAL STATÜSÜ Ss, 70-82
الوضعية الاجتماعية للاجئين السوريين في الجزائر بين اليسر و التسول

Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah Lebâbidî  
TÜRK MEDYASINDA SURİYELİ MÜLTECİLERİN İHTİYAÇLARI- ALAN ÇALIŞMASI Ss, 83-107


Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Nasr Muhammed  
ULUSLARARASI KANUNLAR VE SURİYELİ MÜLTECİLERİ KORUMA CEZASI, SIĞINMA VE TAZMİNAT KONUSUNDA SURİYELİ HALKIN HAKLARINI SUNMADA BASININ ROLÜ ÇALIŞMASI Ss, 108-175


Özet | Abstract | Tam Metin |


Nâdiye âyet abdulmelik  
TÜRKİYEDEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN ENTEGRASYONU, GEÇİCİ KORUMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI: KURALLAR VE AYRICALIKLAR Ss, 176-192


Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah Hamâde  
TÜRKİYEDE SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİ, ZORLUKLAR VE ÖNERİLEN DURUM SENARYOLARI Ss, 203-193


Özet | Abstract | Tam Metin |


Hişâm el-Ğance Emâl Hâlî  
AVRUPADA SURİYELİ KRİZİ: HÜKÜMETLERİN EKONOMİK ÇIKARLARI VE KRİZİN İNSANİ BOYUTLARI ARASINDA Ss, 204-225


Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulmelik bilğarbî  
SURİYELİ MÜLTECİLER KRİZİNDE AVRUPANIN TEPKİSİ Ss, 226-257


Özet | Abstract | Tam Metin |


Sâlih Hadarî  
MÜLTECİLERE YARDIM YASAL HAKLARDAN MI YOKSA BAĞIŞLANAN ŞEYİ ONLARA VERMEK MI? Ss, 258-287


Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Süleyman  
ÇOCUKLARIN ANLADIĞI GİBİ AİLE: ANTAKYA REYHANLI ATMA TOPLAMA KAMPINDAKİ BAZI AİLELERİN ÇOCUKLARI HAKKINDA ALAN ÇALIŞMASI Ss, 288-314


Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayman Khosruf  
SURİYELİ AKADEMİSYENLERİN SIKINTLARI Ss, 315-343


Özet | Abstract | Tam Metin |


Macid Ahmed Sâlih eludvan  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN GELECEĞİ HAKKINDA ZORUNLU TEORİ UYGULMALARI GELİŞTİRME Ss, 344-356


Özet | Abstract | Tam Metin |


Mebtûş el-Hâc Cîlâlî Sevâidî  
MÜLTECİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EV SAHİBİ DEVLETİN ULUSAL GÜVENLİK KONULARIYLA OLAN İLİŞKİLERİ Ss, 357-371


Özet | Abstract | Tam Metin |


Meryem Şevki  
BASIN VE SURİYELİ MÜLTECİLERİN SORUNLARI “ÜRDÜNDEKİ TELEVİZYON HABERLERİ KAPSAMI” Ss, 372-387


Özet | Abstract | Tam Metin |


Alauddîn İsmai  
SIĞINMA DEVLETLERİNDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN TOPLUMSAL VE ONA BAĞLI DEĞİŞMELERİ MALEZYA ÖRNEĞİ Ss, 388-401


Özet | Abstract | Tam Metin |


Sabâh Berâhimî  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN MEDENİ HALİ- CEZAYİR’İN DOĞUSUNDAKİ PATNA ŞEHRİNDE EVLİLİK VE DOĞUM Ss, 402-422


Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmûd Semâyilî  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN SEÇMELİ YA DA ZORUNLU NÜFUS HAREKETLERİ Ss, 423-443


Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Bûkrîta  
ULUSLARARASI ANTLAŞMALARDA SURİYELİLERİN KONUNİ OLARAK KORUNMASI- SURİYE ÖRNEĞİ Ss, 444-471


Özet | Abstract | Tam Metin |


İmâd Hamdî İbrahim  
İHTİYAÇ BASKISIYLA VE DİNİ AMAÇLAR ARASINDA SURİYELİ KADIN MÜLTECİLERİN EVLİLİĞİ Ss, 472-500


Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim Selkini  
SURİYELİ MÜLTECİLER GERÇEĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDAKİ ÇATIŞMA Ss, 501-523


Özet | Abstract | Tam Metin |


Nefîse Nâyilî  
SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARI YOLUYLA AVRUPADAKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN SORUNLARININ MEDYAYLA SUNULMASI FECEBOOKTA ANALİZ ÇALIŞMASI Ss, 524-551


Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir Muhammed Ali  
SURİYELİ MÜLTECİLER VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ Ss, 552-569


Özet | Abstract | Tam Metin |


Semîra Nâsırî İnsâf İmrân  
SIĞINMA SORUNLARI ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER VE DİĞER ÜLKELERE ULAŞMA YOLUNDAKİ TEHLİKELER Ss, 570-592


Özet | Abstract | Tam Metin |


Vesile Belhâc  
CEZAYİRDEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN DİLENCİLİK OLGUSU ETRAINDA SOSYOLOJİK ÇALIŞMA Ss, 593-607


Özet | Abstract | Tam Metin |


Zekeriya bin Sağîrrıza  
SURİYELİ MÜLTECİLERE İNSANİ YARDIM SAĞLAMADA MEDYA KAMPANYALARININ ROLÜ Ss, 608-626


Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakîm Garîb  
MÜLTECİ GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARMADA CEZAYİRLİ YETKİLİLERİN VE YEREL AKTÖRLER ROLÜ (HÜMANİST YAKLAŞIM) Ss, 627-637


Özet | Abstract | Tam Metin |


Avz Cedû’ el-Cebûrî Muhammed Emîn el-Cebûrî  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN DAVRANIŞ DEĞERİNİ KORUMADA VAKIF KURUMLARININ ROLÜ (IRAKTAKİ VAKIF KURUMLARI ÖRNEĞİ) Ss, 638-667


Özet | Abstract | Tam Metin |


Sâmiye havâsire  
SURİYELİ ÇOCUKLARI KORUMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEDE UNİSEF ROLÜ Ss, 668-697


Özet | Abstract | Tam Metin |


Azza Muhammed Rızk Şerifudddîn  
SURİYELİ ÇOCULARI KORUMADA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ROLÜ- ANALİTİK ÇALIŞMA Ss, 698-729


Özet | Abstract | Tam Metin |


Molla hişâm İdrîs  
SURİYELİ MÜLTECİLERE YAPILAN YARDIMLARIN TÜRÜ VE ÇEŞİDİ- FAS DENEYİMİ Ss, 730-747


Özet | Abstract | Tam Metin |


Naima Rahmani  
FOTOĞRAFIN YOLUYLA SURİYE MÜLTECİ ACI SİMİYU ANTROPOLOJİK OKUMA Ss, 748-759


Özet | Abstract | Tam Metin |


Emîn Albâr  
AVRUPA MEDYASINDA MÜLTECİLER SORUNU: BAĞLAM VE AMAÇLAR Ss, 760-785


Özet | Abstract | Tam Metin |


Hint Kadâyıf Mesûde Muntasır Ahmed Celûl  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN GELECEK ENDİŞESİ Ss, 786-804


Özet | Abstract | Tam Metin |


Sâre Bekkâr  
CEZAYİRDE YAŞAYAN SURİYELİ MLTECİLERİN GELECEK KAYGISININ SEVİYESİNİ ÖLÇMEK TLEMCEN ŞEHRİNDE YAŞAYAN MÜLTECİLER ÖRNEĞİ ÜZERİNE ÇALIŞMA Ss, 805-815


Özet | Abstract | Tam Metin |


Sahrâ Hamîlî  
SURİYELİLER KARŞISINDA EV SAHİBİ DEVLETİN GÖREVLERİ Ss, 816-828


Özet | Abstract | Tam Metin |


Halîl Avde  
EDEBİYAT VE KARİKATÜRDEN ÖRNEKLE SURİYELİ MÜLTECİLERİN SIKINTILARI Ss, 829-849


Özet | Abstract | Tam Metin |


Nasruddîn Câbir  
SURİYELİ ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMİNE BAKIŞ- İLERİYE DÖNÜK BAKIŞ- SURİYELİ ÇOCUKLAR ÖRNEĞİ Ss, 850-870


Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Abdulrahman Arîf  
2013 TEMMUZ OLAYLARINDAN SONRA SURİYELİ MÜLCİLER KONUSUNDA MISIR BASININ KÖTÜYE KULLANILMASINDA ULUSLARARASI KANUNUN YERİ Ss, 871-897


Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim el-Beydânî Nâhide Alî  
SURİYELİ MÜLTECİLER KONSUNDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN YERİ Ss, 898-915


Özet | Abstract | Tam Metin |


Dâvud Cefâfele  
SURİYELİ MÜLTECİLER VE FRANSIZ BASININDAKİ DEZENFORMASYON STRATEJİLERİ ULUSAL TELEVİZYON KANALLARI ÜNİVERSİTE MODELİ Ss, 916-943


Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim el-fulful  
CEZAYİRDEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN SAĞLIK GERÇEĞİ- CÎCÎL İLİNDE ALAN ÇALIŞMASI Ss, 944-954


Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulhalim Muhammed Abdullah  
KARARLILIK VE DURUM GERÇEĞİ ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER Ss, 955-971


Özet | Abstract | Tam Metin |


Cedû veled mahfûz  
SURİYELİ MÜLTECİLER VE SAĞLIK DURUM (ÜRDÜN- LÜBNAN- IRAK ÖRNEĞİ GİBİ) Ss, 972-997


Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet İsmail hasan Ali  
SURİYELİ MÜLTECİLER VE GÖÇ SORUNU Ss, 998-1015


Özet | Abstract | Tam Metin |


Fâris Lûnîs  
ENTEGRASYON VE YABANCILAŞMA ARASINDA ALMANYADAKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR Ss, 1016-1034


Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikret âdil Terzi Fille Cîlâylî  
SURİYELİ VE IRAKLI MUHACİR VE GÖÇMENLERİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK EĞİTİM FIRSATLARI: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA Ss, 1035-1048


Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulhakîm Bûslab  
SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK ARAÇLARI VE SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK VE SOSYAL KİMLİĞİNİ OLUŞTURMADAKİ ROLÜ Ss, 1049-1064


Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatima ez-zehrâ Hâc Süleymân  
SORUNLARINI VE PSİKOLOJİK BASKILARI AZALTMADA SURİYELİ MÜLTECİLERE OLAN PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ (TLEMCEN ÜNİVERSİTE HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMASI) Ss, 1065-1079


Özet | Abstract | Tam Metin |


El-Mustafa îdûz  
SURİYELİ MULTECİLER SORUNUNU TANITMADA SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN ROLÜ VE MADDİ MANEVİ DESTEĞİ- ULUSLARARASI DENEYİMLERDEN EYLEM ÖNERİLERİ Ss, 1080-1094


Özet | Abstract | Tam Metin |


El-Alce menâ  
YASAL YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İNSANİ SIĞINMADA SURİYELİLERİN HAKKI VE DİNİ BİR GÖREV Ss, 195-1126


Özet | Abstract | Tam Metin |


Nebil Boybey  
CEZAYİRDEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN GELECEK ALGILARI VE CİCİL İLİNDEKİ AİLELERDEN ÖRNEK ÇALIŞMA Ss, 1127-1141


Özet | Abstract | Tam Metin |


Abîr Şelîğam  
TÜRKİYENİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SURİYELİ MÜLTECİLERİN ETKİSİ Ss, 1142-1164


Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhyiddin Benâne  
GERÇEK VE UMUT ARASINDANKİ SURİYELİ GÖÇMEN VE SIĞINMACILARIN EĞİTİMİ Ss, 1165-1199


Özet | Abstract | Tam Metin |


Çeviren:  
SİLAHLI ÇATIŞMANIN ETKİSİYLE GÖÇEN SURİYELİ AİLELERİN ADAPTASYONU- CEZAYİR CİCİL İLİNDE İKAMET EDEN BİR GRUP AİLENİN DURUMU HAKKINDA ARAŞTIRMA Ss, 1200-1226


Özet | Abstract | Tam Metin |


Necvâ el-Hâdî sâlim el-Ğavîlî  
YİYECEK, GİYECEK VE BARINAK GİBİ ZARURİ İHTİYAÇLARI SAĞLAMA Ss, 1227-1255


Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatima ez-zehrâ nesîse  
YİYECEK, GİYECEK VE BARINAK GİBİ ZARURİ İHTİYAÇLARI SAĞLAMA Ss, 1256-1281


Özet | Abstract | Tam Metin |


Leyla Hemnâş  
TLEMCEN ÜNİVERSİTESİNDEKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLER ÖRNEĞİNDE YAŞAM KALİTESİ-BAZI DEĞİŞKENLER ALTINDA ALAN ÇALIŞMASI Ss, 1282-1298


Özet | Abstract | Tam Metin |


Lebnî bîlfîlâlî  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN PSİKOLOJİK HAYAT VE YAŞAM KALİTESİ (CEZAYİR'DE RASTGELE ÖRNEK ÇALIŞMA) Ss, 1299-1312


Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed İrğat Sedat Yıldırm  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN DİNİ VE AHLAKİ HAKLARI Ss, 1313-1321


Özet | Abstract | Tam Metin |


Nebil meddullâh el Abîdî  
TÜRKİYEDE SURİYELİ MÜLTECİLERİ KORUMA, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Ss, 1322-1346


Özet | Abstract | Tam Metin |


Dr. Meha elânî Dr. Esad elattâr  
SURİYELİ MÜLTECİLERDE PSİKOLOJİK YABANCILAŞMA VE PSİKOLOJİK UYUMLULUK İLİŞKİSİ Ss, 1347-1370


Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri