Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞE YOL AÇAN UNSURLARIN İNCELENMESİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
(EXAMINATION OF THE ELEMENTS THAT LEAD TO VOCATIONAL EXHAUSTION AND OCCUPATIONAL EXHAUSTION IN PROGRAMMING: A COLLECTION STUDY )

Yazar : Emirhan Özgür AYKUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 164-174
142    364


Özet
Öğretmenlik, bir meslek olmasının ötesinde, öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini gidermek başta olmak üzere bireysel ve toplumsal sorumlukları olan bir alandır. Öğretmenlerin üzerlerinde taşıdıkları bu sorumlulukların ve kendilerinden beklenen görevlerin yerine getirilmesi, öğretmenlerin mutlulukları ve mesleki tatminlerine bağlıdır. Bu bağlamda öğretmenlerde görülecek mesleki tükenmişlik arzu edilmeyen bir durumdur. Öğretmenlerde mesleki tükenmişliğe yol açan unsurların tespit edilmesi ve bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmaya çalışılması bireysel çabanın ötesinde bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Öğretmenlerde mesleki tükenmişlik ve mesleki tükenmişliğe yol açan unsurların incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma, nitel araştırma yöntemi doküman analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri toplama kaynakları, ulaşılabilir çalışma evreni ile amaçlı ve doğrulayıcı örneklemi; öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri konusu çerçevesinde yürütülmüş alanyazın çalışmalardır. Çalışmalardan elde edilen veriler doküman inceleme tekniği ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerde mesleki tükenmişliğe yol açan unsurlar; kişisel faktörler ve örgütsel faktörler olarak iki başlık altında değerlendirilmiştir. Kişisel faktörler başlığında; cinsiyet, mesleki kıdem, medeni durum, öğretmenlerin eğitim düzeyleri ve öğretmenlerin branşları mesleki tükenmişliğe yol açarken, örgütsel faktörler başlığı altında; okul idaresinin tutumu, sınıf öğrenci sayısı ve ücret unsurlarının öğretmenlerde mesleki tükenmişliğe yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, mesleki tükenmişlik, öğretmenlerde mesleki tükenmişlik.

Abstract
Teaching is an area with individual and social responsibility, especially to address the learning needs of students, beyond being a profession. The fulfillment of these responsibilities and tasks expected of teachers depends on the happiness and professional satisfaction of teachers. In this context, the occupational exhaustion of teachers is an undesirable condition. The determination of factors that lead to occupational exhaustion and the elimination of these immortality in teachers requires a holistic approach beyond individual effort. This study, intended to examine the factors that lead to vocational exhaustion and occupational exhaustion in teachers, was carried out by the qualitative research method document analysis technique. The data collection resources of the research are studies conducted in the framework of the professional exhaustion of teachers, aimed and verifying examples of the accessible study universe. The data obtained from the studies was analyzed by the document review technique. The factors that lead to vocational exhaustion in teachers are evaluated under two topics as personal factors and organizational factors. In the title of personal factors, gender, vocational seniority, marital status, education levels of teachers and teachers' branches have led to occupational exhaustion, while organizational factors have been found to be the attitude of the school administration, number of students in classrooms and pay factors leading to occupational exhaustion in teachers.

Keywords
Burnout, occupational exhaustion, professional exhaustion in teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri