Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


83 SayıEditör
Dr. Abdullah AYDIN

Editör Yardımcısı
Dr. Fatih KANA-Dr. Wisam Abdullah JASIM-Dr. Amel Tsouria GUELAI

Türkiye  2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKubilay YENDİ  
INVESTIGATION OF TEACHERS' PERCEIVED ORGANIZATIONAL DEVIATION LEVELS Ss, 1-10
ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL SAPMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3476
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adnan ALGÜL & Nurcan KÜLEÇ  
EBÛ İSHAK EŞ-ŞİRAZÎ’YE GÖRE MÜCMEL VE MÜBEYYEN LAFIZLAR Ss, 11-28
ACCORDİNG TO ABU ISHAQ AL-SHİRAZİ, CONCİSE AND MUBEYYAN WORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3483
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman Altın  
DAHA ZAYIF BİR İLKE İLE TANRI’NIN VARLIĞINI TEMELLENDİRME Ss, 29-39
JUSTIFYING THE EXISTENCE OF GOD ON A WEAKER PRINCIPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3485
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yusuf kılınç - Akif SUNA & Vedat BAYRAM  
ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE OKULLARIN KRİZ YÖNETİM DURUMUNUN İNCELENMESİ Ss, 40-58
EXAMINING THE CRISIS MANAGEMENT SITUATION OF SCHOOLS ACCORDING TO TEACHER PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3482
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rabia BAŞASLAN  
ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE EMSAL KULLANIMI Ss, 59-67
THE USE OF PROVERBS IN TEACHING ARABIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3454
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan TOPDEMİR  
SEVİNÇ ÇOKUM’UN “BİZİM DİYAR ROMANI” ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 68-74
A REVIEW OF SEVINÇ ÇOKUM'S "OUR LAND NOVEL"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3487
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ülkü ELİUZ  
WHAT POSTMODERNISM HAS FINISHED Ss, 75-87
POSTMODERNİZMİN SONLANDIRDIKLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3494
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pınar BAYRAKTAR & Hulusi GEÇGEL  
21. YÜZYIL BECERİLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNE YANSIMASI: MİYASE SERTBARUT ÖRNEĞİ Ss, 88-103
REFLECTİON OF 21ST CENTURY SKİLLS ON CHİLDREN'S LİTERATURE WORKS: THE CASE OF MİYASE SERTBARUT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3421
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat ELTUTMAZ - Sadrettin BAYRAM - Metin AKGÜN & Aynur ELTUTMAZ  
PEYAMI SAFA'S STYLE BASED ON THE NOVEL "SO-CALLED GIRLS" Ss, 104-114
“SÖZDE KIZLAR” ROMANINDAN HAREKETLE PEYAMİ SAFA’NIN ÜSLUBU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3486
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa Cem OĞUZ  
AUTHORITARIANISM EXTENDING TO DIASPORA: TRANSNATIONAL REPRESSION POLICIES OF AUTHORITARIAN REGIMES AND THE IRANIAN EXAMPLE Ss, 115-125
DİASPORAYA UZANAN OTORİTERLİK: OTORİTER REJİMLERİN ULUS-ÖTESİ BASKI POLİTİKALARI VE İRAN ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3495
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sacid AKSOY  
IDENTITY, IMAGE AND TOURISTIC PURCHASE BEHAVIOR IN DESTINATION BRANDING EFFORTS Ss, 126-140
DESTİNASYON MARKALAŞMA ÇALIŞMALARINDA KİMLİK, İMAJ VE TURİSTİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3496
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim Halil YILDIZ - Ayşe KIZILDAĞ & Aslan ÇİÇEK  
MARDİN DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARININ TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 141-150
EVALUATION OF MARDIN TREKKING TRAILS IN TERMS OF TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3475
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cuma SUNGUR  
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EDUCATIONAL STRUCTURE AND HEALTH STATUS OF COUNTRIES Ss, 151-159
ÜLKELERİN EĞİTİM YAPISI İLE SAĞLIK DURUMU İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3477
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zahraa Salah & Huda Abed Ali Hattab  
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DIRECT AND INDIRECT THREAT IN SELECTED POLITICAL SPEECHES Ss, 160-176
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DIRECT AND INDIRECT THREAT IN SELECTED POLITICAL SPEECHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3499
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda Karayazı Özsayın  
ÖZEL EĞİTİME ETİĞİN ENTEGRASYONU Ss, 177-184
INTEGRATION ETHICS IN SPECIAL EDUCATION PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3502
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gürkan ÇİL  
MICHEL FOUCAULT: HIS VIEWS ON RELIGION IN THE CONTEXT OF SUBJECT, KNOWLEDGE/POWER AND POWER Ss, 184-188
MICHEL FOUCAULT: ÖZNE, BİLGİ/GÜÇ VE İKTİDAR BAĞLAMINDA DİNE DAİR GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3503
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman Altın  
BİLİMDEKİ İLK NEDEN İLE TEİSTİK TANRI TASAVVURU ARASINDAKİ BOŞLUK ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 189-197
AN EXAMINATION ON THE GAP BETWEEN THE FIRST CAUSE IN SCIENCE AND THEISTIC CONCEPTION OF GOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3501
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri