Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ

FEATURES AND PRINCIPLES OF THE ISLAMIC ECONOMY

İSLAM EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ

 
Yazar : Aslihan NAKIBOĞLU  & Merve LEVENT  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 102-120
DOI Number: :
Cite : Aslihan NAKIBOĞLU & Merve LEVENT, (2018). İSLAM EKONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ . Route Education and Social Science Journal , 26, p. 102-120. Doi: 10.17121/ressjournal.999.
1995    1196


Özet
İslam ekonomisi İslami değerlerden kaynaklanan toplumun iktisadi problemlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Özellikle son dönemlerde iktisadi ilişkilerin hız kazanması ve iktisat biliminin daha da önemli hale gelmesiyle ‘İslam ekonomisi’ daha fazla ilgi uyandıran, üzerinde araştırmaların daha da yoğunlaşmasına sebep olan ve diğer iktisat doktrinleriyle karşılaştırılması yönünde çalışmaların hız kazandığı bir ilim dalı haline gelmiştir. Geçmişten günümüze İslam ekonomisi incelendiğinde bilim adamlarının İslam’ın temel değerleri, mülkiyet anlayışı, ahlak ve manevi yönü, faiz, iş ortaklıkları vb. konular üzerinde birçok makale, tebliğ, tez ve kitap çalışmasıyla bu alana katkıda bulundukları görülmektedir. ‘’İslam Ekonomisinin Özellikleri ve İlkeleri’ ’başlıklı çalışmada İslam iktisadını çağdaş ekonomilerden farklı kılan unsurlarını daha iyi algılayabilmek için İslam ekonomisiyle ilgili yapılacak çalışmalarda temel unsurları tanımlayacak ilke ve esaslar üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, İslam ekonomisinin anlamını yansıtan bu temel özelliklerin daha farklı başlıklarla anlatılarak bunlara yenilerini eklemenin de mümkün olup olmadığı daha net anlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İslam İktisadı, Mülkiyet Anlayışı, Faiz Kuramı

Abstract
The Islamic Economy is a scientific discipline that examines the economic problems of the society from a perspective of Islamic values. The 'Islamic economy' has attracted more attention, especially as economic relations have accelerated in recent years and the science of economics has become even more important. It has also become a scientific discipline where studies on this subject have been more sophisticated and studies comparing with other doctrines have accelerated. When the historical development of the Islamic economy is examined, it is seen that scientists have contributed to the field with many articles, papers, theses and books on topics such as basic values of Islam, understanding of ownership, morality and spirituality, interest and business partnerships. In the study titled 'The features and principles of the Islamic economy', the basic principles and basis of Islamic economics will be tried to be explained in order to better understand the elements different from contemporary economics so that they can be used in the works to be done on the subject. In this context, these basic features which reflect the meaning of the Islamic economy will be explained under different headings and it will be more clearly understood whether it is possible to add innovations to them.

Keywords
Islamic Economy, Ownership, Interest Theory

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri