Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİYASİ PARTİLERDE MİLLİ KİMLİK İNŞA STRATEJİLERİ: AK PARTİ ÖRNEĞİ

NATIONAL IDENTITY CONSTRUCTİNG STRATEGIES IN POLITICAL PARTIES: THE CASE OF JDP(AK PARTİ)

SİYASİ PARTİLERDE MİLLİ KİMLİK İNŞA STRATEJİLERİ: AK PARTİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Sinem ŞAHNAGİL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 118-131
DOI Number: :
Cite : Sinem ŞAHNAGİL , (2017). SİYASİ PARTİLERDE MİLLİ KİMLİK İNŞA STRATEJİLERİ: AK PARTİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 118-131. Doi: 10.17121/ressjournal.857.
2226    1486


Özet
Milli kimlik birey, ulus ve devleti birleştiren ortak bir algılayış ve duruş yaratma potansiyelini taşımaktadır ve daha çok ulusa ait bir tanınma, farklılık ve aidiyet zeminidir. Milli kimlik sadece aidiyet zemini oluşturmakla kalmaz aynı zamanda her yurttaşın gündelik yaşamını düzenleyen siyasi hedefleri ve idari uygulamaları da etkiler. Buna bağlı olarak siyasal yaşamın temel aktörleri ve politika belirleyicileri olan siyasi partiler için milli kimlik kavramı, son derece önem taşımaktadır. Millet yaratma düşüncesi taşıyan, egemenlik sağlayıcısı olmak isteyen siyasi partiler geçmişten günümüze bu düşünceyi milli kimlik inşa stratejileri ve araçlarıyla milli kimliği yaratma şeklinde gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda politika ve söylemlerinde dil, din, milli kültür, milli tarih gibi araçlar kullanan siyasi partiler, bu araçlara yönelik sembol, simge ve ritüelleri de sık sık kullanmışlardır. Çalışmada öncelikle milli kimlik olgusu ve önemi açıklanarak milli kimlik inşasında kullanılan araçların neler olduğu saptanmıştır. Sonrasında ise bu araçların AK Parti kapsamında nasıl kullanıldığına dair örnekler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Milli Kimlik, İnşa Stratejileri, Siyasi Parti, Ak Parti.

Abstract
National identity has the potential to create a common perception and stance that unites the nation and the state and more a national recognition, difference and belonging ground. Nation identity doesn’t only create belonging ground, at the same time, affects every citizen’s daily life that regulates political targets and adminstrative practices. Accordingly ,nation identity concept is extremely important for political parties which are political life’s main characters and political determinants. Political parties moving the idea of creating nation and wanting to be sovereignty provider, try to make real this idea with nation identitiy building strategies and consruction tools as creating nation identity. In this context, political parties which use tools such as language, religion, national and discourses also often use symbol, rituals which are tools oriented. In the study, firstly the national identity and its importance were explained and it was determined what the instruments used in the construction of the national identity. Later, examples of how these tools were used within the scope of the political party were presented.

Keywords
National Identity, Constructing Strategies, Political Party, JDP (AK Parti).

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri