Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ERTELEME İLİŞKİSİ: FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ACADEMIC MOTIVATION AND ACADEMIC PROCRASTINATION: A RESEARCH ON FORMATION TEACHER CANDIDATES

AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ERTELEME İLİŞKİSİ: FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Ali Rıza TERZİ  - Nihat UYANGÖR & Ayşe Pınar DÜLKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 52-62
DOI Number: :
Cite : Ali Rıza TERZİ - Nihat UYANGÖR & Ayşe Pınar DÜLKER, (2017). AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ERTELEME İLİŞKİSİ: FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Route Education and Social Science Journal , 19, p. 52-62. Doi: 10.17121/ressjournal.827.
1709    1355


Özet
Bu araştırmada formasyon öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeyleri ve akademik erteleme düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 yaz döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 750 pedagojik formasyon programı öğrencisi oluşturmuştur. Anılan öğrencilere araştırmada kullanılan ölçme araçları uygulanmış 380 öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları erkekler lehine farklılaşırken, akademik güdülenme düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğretim durumu (sınıf) değişkeni açısından öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimlerinde son sınıflar, akademik güdülenme eğilimlerinde ise mezunlar lehine bir farklılığa rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının akademik erteleme ve akademik güdülenme düzeylerinde bölüm değişkeni açısından bir farklılığa rastlanmamıştır. Akademik erteleme ile akademik güdülenme arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda, akademik güdülenmenin akademik erteleme davranışının yordayıcısı olduğu sonucu bulunmuştur

Anahtar Kelimeler
: Akademik güdülenme, akademik erteleme, formasyon

Abstract
In this study, it was researched that the relationship between academic motivation level and academic procrastination levels of formation students. The study group consisted of 750 pedagogical formation program students at Balıkesir University Necatibey Education Faculty during the summer of 2016-2017. Data were collected from 380 students who applied the survey instruments used in the research. The relational survey model is used in the research. According to the results of the research, while the academic procrastination behaviors of teacher candidates differ in favor of males, no significant difference was found between the levels of academic motivation by sex. In terms of educational status (class) variable, prospective teachers' tendency to academic procrastination was found to be in favor of the final grades, and in academic motivation tendency, there was a difference in favor of graduates. There was no difference in terms of departmental variable in the level of academic procrastination and academic motivation of prospective teachers. It was concluded that there was a significant negative correlation between academic procrastination and academic motivation. As a result of the research, it has been found that academic motivation is predictive of academic procrastination behavior.

Keywords
Academik motivation, academic procrastination, formation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri