Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EŞLERARASI ŞİDDET VE DİN: ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE ERKEĞİN ROLÜ

INTERSOPOUSAL VIOLENCE AND RELIGION: THE ROLE OF MEN IN PREVENTING VIOLENCE

EŞLERARASI ŞİDDET VE DİN: ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE ERKEĞİN ROLÜ

 
Yazar : Ali BAYER  & Duran Ali YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 17
Sayfa : 220-234
DOI Number: :
Cite : Ali BAYER & Duran Ali YILDIRIM , (2017). EŞLERARASI ŞİDDET VE DİN: ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE ERKEĞİN ROLÜ. Route Education and Social Science Journal , 17, p. 220-234. Doi: 10.17121/ressjournal.773.
1396    1122


Özet
Aile içi şiddet, içinde yaşadığımız yüzyılda üzerinde en çok durulan toplumsal sorunlardan biridir. Şiddetin en çok yaşandığı yerlerden biri olan aile üzerine yapılan araştırmalar, aile içi şiddetin yaygınlığını, toplumun temeli olarak kabul edilen aile kurumunun içinde bulunduğu olumsuz şartları ortaya koymaktadır. Şiddet, sosyal bilimcilerin son yıllarda ilgilendiği temel konulardan biridir; ancak, şiddet hakkında birçok şey yazılmasına rağmen şiddetin tanımı, boyutları, din ve gelenekle ilişkisi gibi birçok konu hakkında çözülmemiş sorunlar bulunmaktadır. Bu araştırmada eşler arası şiddet, fiziksel, ekonomik, cinsel, psikolojik ve sözel yönleriyle ele alınmış olup, araştırmanın temel konusu ve amacı, dinin eşler arası şiddet üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Ataerkil toplum yapısı içerisinde erkeğe yüklenen sorumluluklar aile içerisinde kimi zaman gerginlik ve çatışmaların yaşanmasına neden olmaktadır. Sosyal öğrenme teorisi bağlamında baba modeli olan kişinin modellemesiyle sonraki kuşağa aktarılan problem çözme yöntemi sonraki kuşak içerisinde de tekrar şiddet ortamının çıkmasına yol açmaktadır. Durumun değişmesi bakımından erkeğin eğitilmesi ve farkındalık kazandırılması hayli önemlidir. Aile içi şiddet farklı sosyo-ekonomik, dini, kültür ve toplumlarda görülmekte olup, aile üyelerini ve diğer grupları etkilemektedir. Eşler arası şiddetle ilgili birçok yanlış kanaat ve inanç bulunmaktadır. Esasında din, hem eşler arasında hem de diğer insanlar arasında şiddete izin vermez. Şiddet, eşler arası ilişkilerde kadın ve erkek taraflarca ortaya konabilen karşılıklı bir davranış biçimidir. Dolayısıyla eşler arası şiddet çift yönlü ve karşılıklıdır. Din, şiddetin ortaya çıkmasını engellemede etkili olduğu gibi, şiddetin neticesi olarak ortaya çıkabilecek evliliğin ve ailenin parçalanması gibi olumsuz durumların engellenmesinde de etkili olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Şiddet, Şiddet Türleri, Sosyalleşme, Din, Aile, Aile İçi Rollerin Değişmesi, Cinsiyetçilik

Abstract
Domestic violence is a serious problem that to under consideration in this century. Previous studies on domestic violence point out family life are under negative condition and domestic violence is pervasive in society. Violence is a topic which has been interested social scientist in recent years, despite all that has been written about violence, there remain several unresolved issues concerning its definitions, dimensions and with relationship religion and traditions. Therefore, this study examines definitions of violence, discussion of violence theories, perception of violence, individual differences. Couple violence that examined physical, economic, sexual, psychological, and verbal dimensions and this study based idea that investigated effects religion on couple violence. Domestic violence exists in different socio-economic, religious, cultures and societies and affects a range of relationships family members and other groups. Family violence is not limited to women. Men can be abused as well. There are so many fallacies and false belief systems relating to couple violence. Essentially, religion is not to give permission violence between couples and other peoples. Couple violence may be equally expressed by either partner in the relationship. Therefore, couple violence is mutual and double dimension. Religion interferes with as effects on emergence to couple violence as problem of marriage and fragmentation of the family and other negative situations.

Keywords
Violence, Types of Violence, Socialization, Religion, Family, Changes of Roles in the Family, Sexism

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri