Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE OKUL VE ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF SCHOOL AND TEACHER AUTONOMY IN TURKEY AND EUROPEAN COUNTRIES

AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE OKUL VE ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 
Yazar : Fazilet Özge MAVİŞ-SEVİM  - Levent YAZICI & Ramazan MAVİŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 1-12
DOI Number: :
Cite : Fazilet Özge MAVİŞ-SEVİM - Levent YAZICI & Ramazan MAVİŞ, (2017). AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE OKUL VE ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Route Education and Social Science Journal , 14, p. 1-12. Doi: 10.17121/ressjournal.595.
7751    2716


Özet
Bu araştırmanın amacı, Avrupa Ülkelerinin ve Türkiye’nin eğitim programı içeriğinin hazırlanması, öğretim yöntemlerinin belirlenmesi ve öğrencinin değerlendirilmesi konularında okullara ve öğretmenlere ne ölçüde özerklik tanıdığının ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan doküman analizi yöntemi kullanılan çalışmada incelenen dokümanlar Avrupa Ülkeleri için EURODICE tarafından hazırlanan ‘Avrupa’da Okul Özerkliği: Politikalar ve Önlemler’ ve ‘Avrupa’daki Öğretmenlerin Sorumluluk ve Özerklik Düzeyleri’ adlı raporlar olarak belirlenmiştir. Türkiye için ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Tebliğler Dergisi ve Resmi Gazetelerde bulunan yönerge, genelge, yönetmelikler ve iç denetim raporlarından yararlanılmıştır. Hem Avrupa ülkelerinde hem Türkiye’de okul ve öğretmenlerin zorunlu asgari programı değiştirme gibi eğitim sisteminin yapısal bütünlüğünü içine alan karar verme süreçlerinde özgürce hareket edemedikleri görülmüştür. Yöntem kullanımı bakımında Avrupa Ülkelerinin birçoğunun öğretmene geniş özerklikler tanıdığı, Türkiye’de öğretmenlerin uygulayacakları alternatif öğretim yöntemlerinin öğretim programlarında ayrıntılı bir şekilde verildiği görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın okul ve öğretmen özerkliği ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara kaynaklık edebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Avrupa Ülkeleri, Türkiye, öğretmen özerkliği, okul özerkliği

Abstract
This study aims to find out to what extent the schools and teachers have autonomy on curricular content, teaching methods and pupil assessment in European countries and Turkey. One of the qualitative research methods called document analysis is used as a method for the study and the documents named as 'School Autonomy in Europe: Policies and Measures' and 'Responsibilities and Teacher Autonomy' documents prepared by EURODICE are investigated for European countries. Instructions, circulars, regulations and internal audit reports published by Ministry of Education in Tebliğler Dergisi and Official Gazette are used for investigation of Turkey's school and teacher autonomy. It is seen that most of the European countries and Turkey's school and teachers have no right to change the compulsory minimum curriculum that affect the structural integrity of education system. Most of the European countries give autonomy to teachers in teaching methods. In Turkey, alternative teaching methods are given to the teachers in a detailed way in curriculum. It is thought that this study can be a source for future studies related to teacher and school autonomy.

Keywords
European countries, Turkey, teacher autonomy, school autonomy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri