Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TANZİMAT SONRASI EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA

EDUCATION REFORMS AFTER TANZIMAT

TANZİMAT SONRASI EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA

 
Yazar : Ali Yaşar AYDENİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 282-292
DOI Number: :
Cite : Ali Yaşar AYDENİZ , (2016). TANZİMAT SONRASI EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA. Route Education and Social Science Journal , 9, p. 282-292. Doi: 10.17121/ressjournal.486.
8710    4566


Özet
Tanzimat’la eğitim şekillenmiştir. Osmanlı eğitimi medreselere dayalı bir sistemdi, vakıflar yolu ile eğitim kurumları oluşturulmuştur. Tanzimat sonrası askeri okullar açılmıştır. İlkokul zorunlu hale getirilmiştir. İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir. Fransız ihtilali ile Avrupa’yı etkileyen rüzgârın yayılması Osmanlıyı da etkilemiştir. 1851’de Encümeni Danış (bilim akademisi olarak gösteriliyor) kuruldu. 1857’de Maarifi Umumiye Nezareti (Eğitim Bakanlığı) kurulmuştur. 1867‘de Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlanmıştır. Bu dönemde Osmanlının dağılma sürecini engellemek için temel ideoloji “Osmanlıcılık” olmuştur. Yine bu dönemde eğitimin önemi çok daha iyi anlaşılmıştır. Eğitim kurumlarında kademelendirilmeye gidilmiştir. Dilin önemi bu dönemde belirginleşmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitimin temelleri atılmıştır. 1879’da kamu görevlileri yetiştirme amacı ile Mülkiye Mektebi açılmıştır. Aynı şekilde bu dönemde “ulus devlet“ anlayışının temeli atılmıştır. Eğitimde yenileşme faaliyeti üniversiteden başlatılmıştır. Kızların ve kadınların eğitimine önem verilmiştir. Ayrıca bu dönemde tarım öğretimi planlanmıştır. Eğitim programları geliştirilmiştir. Tanzimat döneminde devletin yaklaşımının eğitimle dağılmayı engelleyeceği fikri ön plana çıkmıştır. Tanzimat sonrası okullarda zorunlu din dersi kaldırılmış ve gayrimüslimler için zorunlu tutulmamıştır. Tanzimat ile Osmanlı eğitim sistemi modernleşmeye başlamıştır. Bu süreçte bazı yenilikler başarılı olduğu gibi başarısızlığa sebep olan yenilikler de olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat, Eğitim, Yeniden Yapılanma.

Abstract
The Tanzimât literally meaning reorganization of the Ottoman Empire, was a period of reformation that began in 1839 and ended with the First Constitutional Era in 1876. Modern education process has shaped in this historical period. Education was based on madrassas (a kind of university) but the institutions were established through the Foundations (Vakıf). The military schools were opened after the Tanzimât. Elementary school was made compulsory and students were sent to Europe for the first time. The French revolution affecting Europe has also affected the Ottoman Empire. Erncümeni Daniş (shown as the science academy) was founded in 1851. General Regulations of the Ministry of Education (Maarif-i Umumiye Nizamnamesi) was published in 1867. During this period, the basic ideology has been seen as “Ottomanism” to prevent the disintegration of the Empire and also much better it was understood the importance of education in this period. Grading has been adopted in educational institutions and the importance of language has also gained an importance in this period. On the other hand it also laid the foundations of the Vocational and Technical Education. Mülkiye Mektebi (Public Administration School) was opened in 1879 with the aim of public officials. During this period basement of the “nation state” understanding was laid. Reform activities in education were initiated from the university. It has been given the importance of education for the girls and women. It also planned agricultural education and training programs have been developed in this period. The idea of the state’s dissolution can be prevented through the education came to the fore in The Tanzimât era. The compulsory religious education in schools has been removed after The Tanzimât and it is not mandatory for non-Muslims. The Ottoman education system began to modernize with the Tanzimât. In this process, some reforms have been successful while others fail.

Keywords
Tanzimât, Education, Reconstruction

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri