Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN TÜM GÖREVLİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

INSPECTION OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR OF ALL EMPLOYEES WORKING AT HEALTHCARE INSTITUTIONS IN ASPECT OF DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICT

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN TÜM GÖREVLİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Arzu TÜRKMEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 366-384
DOI Number: :
Cite : Arzu TÜRKMEN , (2016). SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN TÜM GÖREVLİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 8, p. 366-384. Doi: 10.17121/ressjournal.473.
6699    3195


Özet
Bu çalışmanın amacı; Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Bandırma Devlet Hastanesi kurum çatısı altında görev yapan tüm görevlilerin demografik özellikler açısından örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Bandırma Devlet Hastanesinde görev yapan tüm görevliler araştırmamızın evrenini oluşturmaktadır(N=936 kişi). Araştırma survey tekniği ile yapılmış olup araştırma tipi kesitsel araştırmadır. Tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenen örneklem grubu n= 257 kişidir. Araştırmada kullanılan “Örgütler arası vatandaşlık davranışı” ölçeğinin Croanbach alpha değeri=0,875’tir. Araştırmada örgütsel vatandaşlık davranışı; örgütler arası yardımlaşma, örgütler arası bilgi paylaşma, örgütler arası centilmenlik, örgütler arası uyum boyutlarıyla ele alınmış olup, sosyo- demografik özellikler açısından yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem ve görev alt boyutlarıyla ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda; örgütsel vatandaşlık davranışıyla demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık çalışanı, örgütsel vatandaşlık davranışı.

Abstract
The purpose of this study is to research organizational citizenship behaviour level of all employees working in Bandırma Public Hospital affiliated to Public Hospitals Union in terms of demographic characteristics. On this purpose, all employees working in Bandırma Public Hospital forms the basis of our study (N=936 persons). Research has been made with the survey technique and research type is cross-sectional research. Sampling group determined with the method of stratified sampling is n=257 persons. Croanbach alpha value of the scale of “Inter-organizational citizenship behaviour” used in research is 0,875. Organizational citizenship behaviour in the research has been examined in terms of inter-organizational cooperation, inter-organizational knowledge exchange, inter-organizational gentleman-likeness, and inter-organizational adaptability and has been reviewed with the sub-dimensions of age, gender, marital status, education, occupational seniority and duty. As the result of the research, it has been detected that there is a meaningful relationship between the organizational citizenship behaviour and demographic characteristics. Keywords: Medical staff, organizational citizenship behaviour.

Keywords
Medical staff, organizational citizenship behaviour.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri