Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜSTÜN YETENEKLİ OLARAK ADAY GÖSTERİLEN 9-10 YAŞ GRUBU ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EBEVEYN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

A STUDY OF PARENTAL ATTITUDES OF THE PARENTS WHO HAVE 9-10 YEARS OLD CHILDREN NOMINATED AS GIFTED IDENTIFICATION

ÜSTÜN YETENEKLİ OLARAK ADAY GÖSTERİLEN 9-10 YAŞ GRUBU ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EBEVEYN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Arzu ÖZYÜREK  - Mustafa ADIBATMAZ - Nadire Ferah YAVUZ & Asya Çetin  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 146-157
DOI Number: :
Cite : Arzu ÖZYÜREK - Mustafa ADIBATMAZ - Nadire Ferah YAVUZ & Asya Çetin, (2015). ÜSTÜN YETENEKLİ OLARAK ADAY GÖSTERİLEN 9-10 YAŞ GRUBU ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EBEVEYN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 6, p. 146-157. Doi: 10.17121/ressjournal.368.
8258    3006


Özet
Bu çalışmada, ilkokul üçüncü sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından üstün yetenekli olarak aday gösterilen 9-10 yaş grubundaki çocukların ebeveyn tutumlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 240 çocuğun ebeveyni çalışma grubuna alınmıştır. Çocuklara Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Revised (WISC-R), anne babalara ise Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) uygulanmıştır. Veriler SPSS 21 paket programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmış, t-Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuç olarak; babaların annelere göre çocuklarına karşı daha demokratik ve koruyucu, annelerin ise daha izin verici tutum sergiledikleri bulunmuştur. Ebeveyn tutumlarının aile yapısı, baba öğrenim durumu, çocuğun doğuş sırası ve kardeş sayısı değişkenlerinden etkilendiği; çocuğun zekâ düzeyi değişkeninden ise anlamlı düzeyde etkilenmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Üstün Yetenekli Çocuklar, Ebeveyn Tutumları, İlkokul Dönemi.

Abstract
In this study it is aimed to examine the parental attitudes of parents who have 9-10 year-old children who are 3rd grade and nominated as gifted identification by their teachers. Parents of 240 children constitute the target group of this research. In the study, Wechsler Intelligence Scale For Children-Revised (WISC-R) has been used for children, and Parental Attitude Scale has been used for the parents. Data has been evaluated using SPSS 21 package program. Percentage and frequency distribution have been taken into account in the analyzing process of the data. T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) have been conducted. As a result, it has been concluded that while fathers are more democratic and protective than mothers, mothers are more permissive than fathers. It has been deduced that parental attitudes have been affected by the variables such as family structure, educational background of fathers and the birth order but not the variable of intelligence level of children.

Keywords
Gifted Children, Parental Attitudes, Primary School Period.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri