Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALİTE-AKREDİTASYON ALGISI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SOCIAL SCIENCES TEACHER CANDIDATES' PERCEPTION OF QUALITY-ACCREDITATION: THE CASE OF ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALİTE-AKREDİTASYON ALGISI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Halil Ersin AVCI  & Umut İbrahim GÜNAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 86
Sayfa : 127-135
DOI Number: :
Cite : Halil Ersin AVCI & Umut İbrahim GÜNAY, (2024). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALİTE-AKREDİTASYON ALGISI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 86, p. 127-135. Doi: 10.17121/ressjournal.3554.
269    151


Özet
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların yaşam standartlarındaki hızlı değişim ve gelişim sonucu kalite kavramı sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişim ve değişim sürecinden hiç şüphesiz ki en çok etkilenen alanların başında da eğitim gelmektedir. Özellikle yükseköğretim kurumlarındaki kalitenin güvence altına alınabilmesi için bir araç olan akreditasyon süreçleri de bu nedenle önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da kalite akreditasyon süreçlerine yönelik Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının algısının ne yönde olduğunu tespit etmektir. Çalışma nicel araştırma kapsamında tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programında öğrenimlerini sürdüren 83 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Akreditasyon Algısı Ölçeği Madde Havuzu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş, tablolar oluşturularak frekanslarla sunulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında kalite-akreditasyon süreçlerinin Sosyal Bilgiler öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığı ve akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış bir ile henüz akreditasyon süreçlerini tamamlamayan veya hali hazırda başvurusu olmayan programlarda okuyan öğrenciler arasında ne tür bir farklılaşma olduğuna ilişkin tespit ve yorumlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitimde Kalite-Akreditasyon, Algı, Tutum

Abstract
With the advancement of technology, the concept of quality emerges continuously due to the rapid changes and developments in people's living standards. Undoubtedly, one of the areas most affected by this process of development and change is education. Accreditation processes, which serve as a means to ensure the quality of higher education institutions, are therefore crucial. The aim of this study is to determine the perception of Social Studies teacher candidates regarding quality accreditation processes. The study was conducted using the survey method within the scope of quantitative research. The study group consisted of 83 teacher candidates enrolled in the Social Studies Education undergraduate program at Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Education. The Accreditation Perception Scale Item Pool was used as the data collection tool. The data obtained were analyzed through content analysis, presented with frequencies in tables. Based on the data obtained from the research, findings and interpretations regarding how quality-accreditation processes are perceived by Social Studies teacher candidates and the differentiation between students who have successfully completed the accreditation process and those who have not yet completed or applied for accreditation in their programs are provided.

Keywords
Social Studies Education, Quality Accreditation in Education, Perception, Attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri