Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RIFAT ILGAZ’IN "BACAKSIZIN BAŞINDAN GEÇENLER" ADLI HİKÂYE SERİSİNDEKİ ESERLERİN DİL VE ÜSLUP AÇISINDAN ÇOCUĞA GÖRELİĞİ

THE RELEVANCE OF THE WORKS IN RIFAT ILGAZ'S STORY SERIES CALLED "THINGS WITHOUT LEGS" TO CHILDREN IN TERMS OF LANGUAGE AND STYLE

RIFAT ILGAZ’IN "BACAKSIZIN BAŞINDAN GEÇENLER" ADLI HİKÂYE SERİSİNDEKİ ESERLERİN DİL VE ÜSLUP AÇISINDAN ÇOCUĞA GÖRELİĞİ

 
Yazar : Şener DEMİREL  - Betül BURÇ & Taner BURÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 86
Sayfa : 151-162
DOI Number: :
Cite : Şener DEMİREL - Betül BURÇ & Taner BURÇ , (2024). RIFAT ILGAZ’IN "BACAKSIZIN BAŞINDAN GEÇENLER" ADLI HİKÂYE SERİSİNDEKİ ESERLERİN DİL VE ÜSLUP AÇISINDAN ÇOCUĞA GÖRELİĞİ. Route Education and Social Science Journal , 86, p. 151-162. Doi: 10.17121/ressjournal.3547.
106    119


Özet
Bu araştırmada, Rıfat Ilgaz'ın "Bacaksız'ın Başından Geçenler" adlı hikâye serisindeki eserlerin dil ve üslubu, çocuğa uygunluk ilkesi açısından incelenmiştir. Araştırmada kullanılan yöntem, doküman incelemesi olup, hikâye serisindeki beş eserin dil, üslup, deyimler, cümle yapıları, yansıma sözcükleri, argo kullanımlar, yerel söyleyişler, şiirler, tekerlemeler, maniler, beddualar ve yazım yanlışları çocuk okuyucuların anlama ve bağlam kurma yeteneklerine göre değerlendirilmiştir. Doküman analizi sonucunda, Rıfat Ilgaz'ın açık ve anlaşılır bir dil kullandığı ve çocukların dil gelişimine katkı sağlayacak unsurları içerdiği görülmüştür. Özellikle deyimlerin sıkça ve doğru kullanılması, çocukların gerçek hayattaki dil pratiklerini anlamalarına yardımcı olacağı söylenebilir. Ancak, bazı eserlerdeki yazım hatalarının varlığı çocukların doğru dil kullanımını öğrenmeleri açısından sorunlar oluşturabilir. Seride sıkça kullanılan lakaplar bir yandan dilin zenginliğini gösterirken aynı zamanda olumsuz örnekler sunabilir. Rıfat Ilgaz'ın "Bacaksız'ın Başından Geçenler" hikâye serisi, çocuklar için değerli bir kaynak olup, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Rıfat Ilgaz, Bacaksızın Başından Geçenler, çocuğa görelik ilkesi, dil ve üslup, doküman incelemesi.

Abstract
In this study, the language and style of Rıfat Ilgaz’s "Bacaksız'ın Başından Geçenler" story series were examined in terms of suitability for children. The method used in the research was document analysis, evaluating the language, style, idioms, sentence structures, onomatopoeic words, slang usage, local expressions, poems, rhymes, curses, and spelling errors in the five works of the series according to children's comprehension and contextualization abilities. The document analysis revealed that Rıfat Ilgaz used a clear and understandable language and included elements that contribute to children's language development. Particularly, the frequent and correct use of idioms can help children understand language practices in real life. However, the presence of spelling errors in some works may cause problems in terms of children learning the correct use of language.While the frequent use of nicknames in the series showcases the richness of the language, it may also present negative examples. Rıfat Ilgaz's "Bacaksız'ın Başından Geçenler" story series is a valuable resource for children, reflecting the richness and diversity of language.

Keywords
Rıfat Ilgaz, Bacaksız'ın Başından Geçenler, suitability for children, language and style, document a

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri