Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ DURUMLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE EXPECTATION STATUS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES REGARDING UNDERGRADUATE PIANO EDUCATION

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ DURUMLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Sevim Nur Başarır  & Feyza Sönmezöz  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 86
Sayfa : 223-232
DOI Number: :
Cite : Sevim Nur Başarır & Feyza Sönmezöz, (2024). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ DURUMLARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 86, p. 223-232. Doi: 10.17121/ressjournal.3546.
76    110


Özet
Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının lisans piyano eğitimine ilişkin beklenti durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma müzik öğretmeni yetiştirme süreci açısından “Yüksek Öğretim Kurulu 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı” içeresinde yer alan piyano eğitiminden elde edilen kazanımların müzik öğretmeni adaylarının beklentileri doğrultusunda incelenmesi araştırmanın en önemli amacını oluşturmaktadır. Araştırma müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen piyano eğitiminin müzik öğretmeni adaylarının beklenti durumlarının belirlenmesine bağlı olarak müzik öğretmeni yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Araştırma 2022/2023 eğitim öğretim yılı ile 2023/2024 eğitim öğretim yılları içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nde yürütülmüştür. Araştırma için T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurulu’nun 20.10.2022 tarih ve 17/62 sayılı kararı ile etik onay belgesi alınmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının lisans piyano eğitimine ilişkin beklenti durumlarının tespit edilmesine yönelik olarak “betimsel yöntem” kullanılan araştırmanın örneklem grubunu müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda 1., 2., 3. ve 4.sınıflarda öğrenim görmekte olan 80 MÖA oluşturmaktadır. Araştırmada lisans eğitimi süresince verilen piyano eğitiminin müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde yeterli ve gerekli olan teknik bilgi ve donanımın kazandırılması bakımından beklenti düzeyinin yüksek olduğu, buna göre “Yüksek Öğretim Kurulu 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı”nda yer alan piyano dersinin haftalık ders saati ve yıllık süre bakımından müzik öğretmeni adayları tarafından yetersiz bulunduğu ve ayrıca müzik öğretmeni yetiştirmede yeterli donanımın sağlanması bakımından piyano eğitiminden beklentilerin yüksek olduğu sonuçları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Beklenti, Müzik, Müzik Eğitimi, Piyano, Piyano Eğitimi.

Abstract
regarding undergraduate piano education. The main purpose of the study was determined as the investigation of the learning outcomes obtained from piano education included in "the Higher Education Council 2018 Music Teaching Undergraduate Program" from the perspective of the expectations of music teacher candidates in the process of training music teachers. The study is important in terms of evaluating the process of training music teachers in relation to the determination of the expectation status of music teacher candidates regarding piano education given in institutions that train music teachers. The study was conducted at Çanakkale Onsekiz Mart University, Bursa Uludag University, Balikesir University, and Trakya University in the 2022/2023 academic year and 2023/2024 academic year. Ethical approval for the study was obtained from the Ethics Committee of T.R. Canakkale Onsekiz Mart University Rectorate, Institute of Graduate Education with the decision dated 20.10.2022 and numbered 17/62. The sample group of the study, in which the "descriptive method" was used to determine the expectation status of music teacher candidates regarding undergraduate piano education, consisted of 80 music teacher candidates studying in the 1st, 2nd, 3rd, and 4th years in institutions that train music teachers. In the study, it was determined that the expectation level regarding the piano education given during undergraduate education was high in terms of acquiring adequate and required technical knowledge and skills in the process of training music teachers and that the piano course included in the "Council of Higher Education 2018 Music Teaching Undergraduate Program" was found to be insufficient by music teacher candidates in terms of weekly course hours and total annual course hours. It was also determined that the expectations of the music teacher candidates from piano education were high in terms of the provision of sufficient equipment in training music teachers.

Keywords
Music, Music Education, Piano, Piano Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri