Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslam ve Modernite Bağlamında Dini İletişim Aracı Olarak Radyo (1920-1990)

Radio as a Religious Communication Tool in the Context of Islam and Modernity (1920-1990)

İslam ve Modernite Bağlamında Dini İletişim Aracı Olarak Radyo (1920-1990)

 
Yazar : Hasan BİRSEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 86
Sayfa : 136-150
DOI Number: :
Cite : Hasan BİRSEN , (2024). İslam ve Modernite Bağlamında Dini İletişim Aracı Olarak Radyo (1920-1990) . Route Education and Social Science Journal , 86, p. 136-150. Doi: 10.17121/ressjournal.3544.
92    121


Özet
Bu çalışmanın amacı dinlerin genel olarak yenilikleri çok yakın bir plandan takip ettiklerini, teknolojiye açık olduklarını ve kitle iletişim araçlarından birisi olan radyoyu aktif bir şekilde dini iletişim aracı olarak kullandıklarını ortaya koymaktır. Bu nedenle çalışmada özelde İslamiyet’in genelde ise diğer dinlerin modernitenin bir sonucu olarak ortaya çıkan radyoyla ilişkisi geniş bir eksende ele alınmıştır. Bu bağlamda dünya ve Türkiye’deki radyo yayıncılığının başlangıcına değinilmiş ve tarihi süreç içerisinde nasıl farklı bir formatta kullanılmaya başlandığı ortaya koyulmuştur. Radyonun eğlence ve eğitim amaçlı kullanımından propaganda amaçlı kullanımına oradan da dini amaçlı yayınlara geçiş süreci farklı perspektiflerle değerlendirilmiştir. Dolayısıyla çalışmada radyonun yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte dini oluşumların bu aracı kullanmakta geç kalmadığı fikrine ulaşılmıştır. Bu bakımdan çalışmanın kapsamını radyonun ortaya çıkmasının ilk yılları olan 1920’li yıllar oluşturmaktadır. Çalışmada tüm dünyada dini yayınların belirli bir formata oturduğu 1990’lı yıllara kadar gidilmiş ve hangi programların yapıldığı ile ilgili tespitlerde bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde dini programlarının ilk örneklerinin Amerika’daki uygulamalarla başladığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu makalede Avrupa ülkelerindeki dini yayın saatleri ele alınıp, Türkiye’de dini yayınların radyo alanındaki gelişimi değerlendirilmiştir. Nihai olarak Türk toplumunun 1950’lerden sonra radyolardaki dini programlar aracılığıyla bilgilendirilmeye başlanıldığı ve merak ettiği sorulara cevap bulduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dini İletişim, İslam ve Modernite, Radyo ve İletişim, Kitlesel İletişim, Dini Radyo Programı

Abstract
The aim of this study is to reveal that religions generally follow innovations very closely, are open to technology, and actively use the radio, which is one of the mass media, as a religious communication tool since the first day. For this reason, in this study, the relationship between Islam in particular and other religions in general and radio, which emerged as a result of modernity, has been discussed in a broad axis. In this context, the beginning of radio broadcasting in the world and in Turkey has been mentioned and how it has been used in a different format in the historical process has been revealed. The transition process from the use of the radio for entertainment and education to propaganda and from there to religious broadcasts has been evaluated from different perspectives. Therefore, in the study, it was concluded that with the widespread use of radio, religious organizations were not late in using this tool. In this respect, the scope of the study consists of the 1920s, the first years of the emergence of radio. In the study, it was traced back to the 1990s, when religious publications all over the world settled in a certain format, and determinations were made about which programs were made. As a result of the examinations, it was understood that the first examples of religious programs started with the practices in America. In addition, in this article, religious broadcasting hours in European countries are discussed and the development of religious broadcasts in the field of radio in Turkey is evaluated. Finally, it has been observed that the Turkish society started to be informed through religious programs on the radios after the 1950s and found answers to the questions they were curious about.

Keywords
Religious Communication, Islam and Modernity, Radio and Communication, Mass Communication, Religious

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri