Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WORD SEGMENTATION SKILL IN INFANTS AND ITS INFLUENCE ON VOCABULARY DEVELOPMENT: A REVIEW

Bebeklerde Sözcük Ayrıştırma Becerisi ve Söz Varlığı Gelişimine Etkisi: Bir İnceleme

WORD SEGMENTATION SKILL IN INFANTS AND ITS INFLUENCE ON VOCABULARY DEVELOPMENT: A REVIEW

 
Yazar : Orhan HANBAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 86
Sayfa : 119-126
DOI Number: :
Cite : Orhan HANBAY , (2024). WORD SEGMENTATION SKILL IN INFANTS AND ITS INFLUENCE ON VOCABULARY DEVELOPMENT: A REVIEW. Route Education and Social Science Journal , 86, p. 119-126. Doi: 10.17121/ressjournal.3543.
410    132


Özet
Dil gelişimiyle bilişsel gelişim arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda üç yaş altı çocuklardaki söz varlığı gelişimi ilerideki öğrenme gücünü belirlemede anlamlı bir role sahiptir. Özellikle üretimsel söz varlığının büyüklüğü, çocukların bilişsel becerileri ve akademik başarılarında çok etkilidir. Bununla birlikte, bebeklerin ilk sözcükleri anlamaya başlayabilmeleri için öncelikle kelimeleri sürekli konuşmadan ayırma becerisini kazanmaları gerekir. Sözcükleri bölümlere ayırma becerisi, hem genel dil gelişimini hem de söz varlığının genişlemesini doğrudan etkiler. Bu nedenle, bebeklerin sözcük ayrıştırmaya nasıl başladıkları ve ne şekilde ilerleme gösterdiklerini anlamak, onların sözcük dağarcığı edinimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında hazırlanan çalışma, konunun daha iyi anlaşılması için hazırdaki alanyazını gözden geçirerek bebeklerdeki sözcük ayrıştırma sürecini farklı açılardan incelemeyi amaçlamıştır. İncelemenin ardından elde edilen bulgulara göre, bebeklerde sözcük ayrıştırma yaklaşık olarak 6 ayllıkken başlıyor ve gelişimini sürdürüyor. Bu süreçte, prozodi, sesbirimsel dağılım ve hece geçiş olasılıkları kullanılıyor. Nitelikli dilsel girdi, özellikle bebeğe yönelik konuşma, sözcük ayrıştırma becerisnin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Abartılı prozodi ve sık tekrarlanan sözcükleri içeren bebeğe yönelik konuşma, bebeklerin öğrenmelerini kolaylaştırıyor. Bebeğe yönelik konuşmanın etkisi, özellikle göz teması gibi anne-bebek bağının sürece eklenmesiyle birlikte daha da artıyor. Sonuç olarak, bebeklerde söz varlığı gelişimine yönelik müdahale programlarının sözcük ayrıştırma sürecinin bulgularını dikkate alması gerektiği açıktır.

Anahtar Kelimeler
sözcük ayrıştırma, bebeğe yönelik konuşma, söz varlığı gelişimi.

Abstract
Language development and cognitive development are closely interconnected. In particular, vocabulary development in children below the age of three plays a significant role in determining their future learning capabilities. More specifically, the size of their productive vocabulary greatly influences their cognitive skills and academic achievement later in life. However, infants must first acquire the ability to separate words from continuous speech before they can begin comprehending their initial words. The ability to segment words directly impacts both overall language progression and vocabulary expansion. Hence, gaining insight into how infants begin and progress with word segmentation will significantly contribute to their vocabulary acquisition. In consideration of these factors, this work seeks to examine infant word segmentation from different perspectives through a review of existing literature to advance understanding of the topic. The research findings indicate that word segmentation starts around 6 months and continues to improve. Infants use prosody, phoneme distribution, and syllable transition probabilities for word segmentation. Exposure to high-quality linguistic input, especially infant-directed speech, strengthens these skills. IDS offers benefits such as exaggerated prosody and frequent word repetition, making learning easier for babies. Similar to eye contact, bonding between the mother and baby also increases the impact of IDS. In conclusion, it is apparent that intervention programs related to word development in infants should consider the findings of the word segmentation process.

Keywords
word segmentation, infant-directed speech, vocabulary development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri