Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“KIZ KAÇIRMA” NIN SOSYAL, KÜLTÜREL BOYUTU VE MEDYADA YANSITILIŞI: ÖZBEKİSTAN VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

THE SOCIAL, CULTURAL DIMENSION OF "ABIDANCE" AND ITS REFLECTION IN THE MEDIA: THE CASE OF UZBEKISTAN AND KYRGYZSTAN

“KIZ KAÇIRMA” NIN SOSYAL, KÜLTÜREL BOYUTU VE MEDYADA YANSITILIŞI: ÖZBEKİSTAN VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

 
Yazar : Gulina Yusupova    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 86
Sayfa : 199-222
DOI Number: :
Cite : Gulina Yusupova , (2024). “KIZ KAÇIRMA” NIN SOSYAL, KÜLTÜREL BOYUTU VE MEDYADA YANSITILIŞI: ÖZBEKİSTAN VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 86, p. 199-222. Doi: 10.17121/ressjournal.3540.
66    113


Özet
Toplumun temel kurumu ailedir. Ailenin oluşumunda geçmişten günümüze kadar devam eden gelenek ve görenekler, önemli rol oynamaktadır. Her milletin, toplumun kendine özgü evlenme gelenek görenekleri mevcuttur. Bu gelenek görenekler din, değerler ve kültürlerden beslenerek oluşmaktadır. Gelenek görenekler içinde yer alan evlenme çeşitlerinden biri de kız kaçırma yoluyla evlenmedir. Kız kaçırma geleneği günümüzde bir çok toplum tarafından tepki ve eleştirilere maruz kalsa da bazı toplumlarda devam etmektedir. Gelenek görenekler kültürel değişimlere bağlı olarak gelişen bir süreçtir. Bu şekilde değişen şartlara göre uyum sağlar ve varlığını sürdürür. Türk kültüründe de tarihin farklı dönemlerinde toplumların önemli geçiş noktalarında yer alan evlenmek de çeşitli boyutları ile karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk kültüründe kız kaçırma yoluyla evlenme geleneğinin Özbekistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleri üzerinden değerlendirmektir. Çalışmada, kız kaçırma olaylarının söylem analizi yöntemi ile medyada yansıtılma tarzı araştırılmıştır. Bu araştırma, Özbekistan ve Kırgızistan örneğiyle sınırlandırılmış olup, kız kaçırmayla evlenme olgusu bilimsel açıdan incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Özbekistan, Kırgızistan, Kız kaçırma, Sosyal ve Kültürel Boyut, Evlilik Geleneği

Abstract
The basic institution of society is the family. Traditions and customs that have continued from past to present play an important role in the formation of the family. Every nation and society has its own unique marriage traditions. These traditions are formed by being nourished by religion, values and cultures. One of the traditional marriage types is marriage through kidnapping. Although the tradition of kidnapping girls is subject to reactions and criticism from many societies today, it continues in some societies. Traditions and traditions are a process that develops depending on cultural changes. In this way, it adapts to changing conditions and continues its existence. In Turkish culture, marriage, which is at important transition points of societies in different periods of history, also appears in various dimensions. The aim of this study is to evaluate the tradition of marriage through abduction in Turkish culture through the Republics of Uzbekistan and Kyrgyzstan. In the study, the way in which girl abduction events were reflected in the media was investigated using the discourse analysis method. This research is limited to the example of Uzbekistan and Kyrgyzstan, and the phenomenon of marriage by kidnapping has been examined scientifically.

Keywords
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kidnapping, Social and Cultural Dimension, Marriage Tradition

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri