Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖĞRETMENLİK BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUM VE DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF ATTITUDE TOWARD TEACHING PROFESSION AND STATE-TRAIT ANXIETY LEVEL OF STUDENTS IN TEACHING DEPARTMENTS ACCEPTING STUDENTS THROUGH SPECIAL APTITUDE TESTS

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖĞRETMENLİK BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUM VE DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Aylin ÇELEN  & Yeşer ESKİCİOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 1-18
DOI Number: :
Cite : Aylin ÇELEN & Yeşer ESKİCİOĞLU, (2015). ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖĞRETMENLİK BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUM VE DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 6, p. 1-18. Doi: 10.17121/ressjournal.351.
8341    3561


Özet
Bu çalışma, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi, Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 130 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ve durumluk-sürekli kaygı ölçeği kullanılmıştır. Veriler üzerinde betimsel istatistiklerin yanı sıra t-testi, tek yönlü varyans analizi, pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu, durumluk ve sürekli kaygılarının ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, durumluk ve sürekli kaygıları karşılaştırıldığında her üç bölümde de dördüncü sınıflar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farka ulaşılmıştır. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve kaygı düzeyleri bölüm değişkeni açısından farklılık göstermemektedir. Ayrıca, durumluk ve sürekli kaygı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ve orta seviyede bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, durumluk-sürekli kaygı, öğretmen adayları.

Abstract
This study is conducted to determine the attitudes towards teaching profession and level of state and trait anxieties of students in teaching departments accepting students through special aptitude tests. The sample of the study consists of 130 students from the departments of Physical Education, Art Teaching and Music Education in AİBU. The data collection tools used were attitude scale towards teaching profession and state-trait anxiety scale. Descriptive analysis, t-test, one-way ANOVA, and pearson correlation test were applied. According to the results of the study, it was found that students have positive attitudes towards teaching profession and anxiety level was moderate. There was a statistically meaningful difference among each department in favor of fourth-year students. There was no meaningful difference in terms of the state-trait anxiety level in department variable. There was a statistically meaningful relationship in a moderate level between state and trait anxiety.

Keywords
Attitude towards teaching profession, state-trait anxiety, pre-service teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri