Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF FAMILY AND SOCIAL MEDIA ON SELF-ESTEEM

BENLİK SAYGISINDA AİLE VE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

THE EFFECT OF FAMILY AND SOCIAL MEDIA ON SELF-ESTEEM

 
Yazar : Salime YILDIRIM  - Sultan KAVAS & Serdar ARCAGÖK  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 84
Sayfa : 107-117
DOI Number: :
Cite : Salime YILDIRIM - Sultan KAVAS & Serdar ARCAGÖK, (2024). THE EFFECT OF FAMILY AND SOCIAL MEDIA ON SELF-ESTEEM. Route Education and Social Science Journal , 84, p. 107-117. Doi: 10.17121/ressjournal.3500.
92    102


Özet
Bu araştırmanın amacı ailenin ve sosyal medyanın benlik saygısına etkilerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma modellerinden bütüncül tek durum modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 Çanakkale il merkezlerinde öğrenimlerini sürdüren okul öncesi öğrencilerinin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracını “Ebeveyn ve Çocuk Görüşme Formu’’ oluşturmaktadır. Araştırma verileri iki veri kodlayıcısı tarafından kod ve temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Görüşme formundan elde edilen verilerden yola çıkılarak kod ve temalar oluşturulmuştur. Veri toplama aracından elde edilen bulguların modellemesi ise N-Vivo nitel veri analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Aile, benlik saygısı, çocuk, sosyal medya

Abstract
The purpose of this research is to determine the effects of family and social media on self-esteem. The holistic single case model, one of the qualitative research models, was used in the research. The population of the research consists of parents of preschool children who continue their education in Çanakkale city centers in 2022-2023. The data collection tool of the research is the "Parent and Child Interview Form". The research data analyzed by two data coders by dividing them into codes and themes. Codes and themes were created based on the data obtained from the interview form. Modeling of the findings obtained from the data collection tool was carried out with the N-Vivo qualitative data analysis program. Some suggestions are presented in line with the research findings.

Keywords
Child, family, self-esteem, , social media.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri