Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİ

THE LEVELS OF NOMOPHOBIA OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİ

 
Yazar : Aygün BIYIKSIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 84
Sayfa : 66-80
DOI Number: :
Cite : Aygün BIYIKSIZ , (2024). ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİ. Route Education and Social Science Journal , 84, p. 66-80. Doi: 10.17121/ressjournal.3491.
103    100


Özet
Araştırma ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin nomofobi düzeylerini belirleme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2023-2024 yılında Ankara ili Altındağ ilçesindeki resmi ortaokullarda görev yapan 988 öğretmen oluşturmaktadır. %95 güvenilirlik ve %5 hata payı ile örneklem hesaplaması ile 298 öğretmenin araştırmaya katılması gerekmektedir. Evren içerisinden kolay ulaşılabilir örnekleme metoduyla seçilmiş 303 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Yıldırım, Sumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Nomofobi Ölçeği (Türkçe NMP-Q) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma vb. betimsel analizler ile farklılaşmayı belirlemek üzere t-Testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır: Öğretmenler yüksek düzeyde nomofobiktir. Öğretmenlerin cinsiyeti, kıdemi ve mezuniyeti onların nomofobi düzeylerini etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, nomofobi, ortaokul

Abstract
The research was conducted in order to determine the levels of nomophobia of teachers working in secondary schools. The universe of the research consists of 988 teachers working in official secondary schools in Altindag district of Ankara province in 2023-2024. with the sample calculation with 95% reliability and 5% margin of error, 298 teachers are required to participate in the research. 303 teachers selected by the easily accessible sampling method from within the universe constitute the sample of the research. Turkish Nomophobia Scale (NMP-Q in Turkish), which was adapted to Turkish by Yıldırım, Sumuer, Adnan and Yıldırım (2016), was used to collect the data of the research. Percentage, frequency, average, standard deviation, etc. on the obtained data. in order to determine the differentiation with descriptive analyses, t-Test and ANOVA analyses were applied. The results obtained in the research are as follows: Teachers are nomophobic at a high level. The gender, seniority and graduation of teachers do not affect their levels of nomophobia.

Keywords
Teacher, nomophobia, secondary school

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri