Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SARF İLMİ LİTERATÜRÜNDE ÖNE ÇIKAN METOTLAR

PROMINENT METHODS IN THE LITERATURE OF SARF SCIENCE

SARF İLMİ LİTERATÜRÜNDE ÖNE ÇIKAN METOTLAR

 
Yazar : Shaban Cherif    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 84
Sayfa : 52-65
DOI Number: :
Cite : Shaban Cherif , (2024). SARF İLMİ LİTERATÜRÜNDE ÖNE ÇIKAN METOTLAR. Route Education and Social Science Journal , 84, p. 52-65. Doi: 10.17121/ressjournal.3488.
103    103


Özet
İnsan hayatında meydana gelen maddi ilerlemelere paralel olarak fikir ve dilde de birçok yeni gelişme gerçekleşmiştir. Dil hususundaki bu gelişmelere ulaşabilmek için sarf ilminin kaynakları üzerinde değişik bakış açılarıyla yapılacak yeni bilimsel çalışmalarla farklı metotlar, yeni teoriler ve sistemlerin keşfedilmesi gerekmektedir. Zira tüm toplumların bekası dile bağlıdır. Dilini kaybeden bir millet yok olmaya mahkûmdur. Bu makale dildeki klasik ve çağdaş sarf kaynaklarında mevcut metotları ele alan bir çalışma olup iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî (ö. 175/791), öğrencisi Sîbeveyhi (ö. 180/796), el-Müberrid (ö. 286/899), İbnü’s-Serrâc (ö. 316/929) gibi kadîm dil âlimlerinin ayrıca Cürcânî (ö. 471/1078), Sekkâkî (ö. 626/ 1229) ve İbnü’l-Hâcib (ö. 646/1249) gibi müte’ahhir dil bilginlerinin eserlerinde sarfla ilgili bölümler ele alınmıştır. Bunun yanında çağdaş dönemdeki el-Hamelâvî (ö. 1351/1932), er-Râcihî (ö. 2010/1431) ve el-Hâfız gibi önemli dil âlimlerinin sarfla alakalı müstakil eserleri de incelenmiştir. İkinci bölümde ise ilk bölümde incelenmiş olan sarf kaynaklarında izlenen metotlar bilimsel bir bakış açısıyla tahlil edilerek söz konusu eserlerde farklı sarf metotları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Arap Dili, Sarf, kelime bilgisi, literatür, kaynak.

Abstract
Despite all the material developments in life, many new developments have taken place in ideas and language. In order to catch up with these developments in language, it is necessary to explore different methods, new theories and systems by conducting a scientific study on the sources of consumable science. The survival of any society depends on language. A society that loses its language is doomed to extinction. This article is a study that deals with the methods that emerged in the classical and contemporary sources in the language and consists of two parts. In the first part, both Halil b. Ahmed al-Ferahidi (d. 175/791), his student Sîbeveyhi (d. 180/796), al-Muberrid (d. 286/899), İbnü's-Serrâc (d. 316/929) as well as ancient language scholars as well as Jurjani (d. 471/1078), Sekkâkî (d. 626/ 1229) and İbnü'l-Hâcib (d. 646/1249) in the works of linguists, the sections related to consumable were examined. In the same way, the independent works written by important language scholars such as al-Hamelâvî (d. 1351/1932), er-Râcihî (d. 2010/1431) and al-Hâfız about the usage were also examined. In the second part of the study, the methods followed in the consumable resources that were examined in the first chapter were discussed from a scientific point of view, and different consumable methods were determined in the mentioned works.

Keywords
Arabic, morphology, literature method, sources

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri