Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS, ORGANIZATIONAL CULTURE AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS, ORGANIZATIONAL CULTURE AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

 
Yazar : Ali SÖYLEYİCİ  & Kemalettin ERYEŞİL  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 269-284
DOI Number: :
Cite : Ali SÖYLEYİCİ & Kemalettin ERYEŞİL, (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS, ORGANIZATIONAL CULTURE AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 269-284. Doi: 10.17121/ressjournal.3478.
280    243


Özet
Kişinin ahlaki iyilik seviyesi erdemlilik olarak tanımlanırken, bağlı bulundukları örgüt içerisinde erdemliliğin sürekliliğinin sağlanması ve tüm örgüt üyeleri tarafından kabul görmesi için sergilenen davranışlar örgütsel erdemlilik olarak tanımlanmaktadır. Örgüt kültürü ise, herhangi bir yapının geçmişten gelen ya da sonradan öğrenilen kendine has özelliklerini temel değer ve inançlarını ortaya koyan, örgüt çalışanları üzerinde etkili olan ve benimsenen eylem ya da ilkeler bütünü olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin yeni dünya düzeninde kendilerine yer edinebilmeleri için işletme yapılarının her kademelerinde yenilikçi ve fark yaratan bakış açısıyla mevcut düzenin dışına çıkarak, fırsatları doğru değerlendirerek ve rakipleri karşısında avantaj elde edebilmek için geliştirmiş oldukları girişimcilik faaliyetleri kurumsal girişimcilik olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; örgütsel erdemlilik, örgüt kültürü ve kurumsal girişimcilik arasındaki ilişkiyi inceleyerek, etki ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Çalışmanın temel sonucu; örgütsel erdemlilik ile örgüt kültürü ve kurumsal girişimcilik arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca örgüt kültürü ile kurumsal girişimcilik arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Erdemlilik, Örgüt Kültürü, Kurumsal Girişimcilik

Abstract
While the moral goodness level of the person is defined as virtuousness, the behaviors exhibited in order to ensure the continuity of virtuousness within the organization they are affiliated with and to be accepted by all organizational members are defined as organizational virtuousness. Organizational culture, on the other hand, is defined as the set of actions or principles that are effective on and adopted by the employees of the organization, revealing the basic values and beliefs of any structure that have come from the past or learned later. Entrepreneurship activities that businesses have developed in order to gain an advantage over their competitors by going beyond the current order with an innovative and distinctive point of view at all levels of business structures, to make use of the opportunities correctly, in order for businesses to have a place for themselves in the new world order are defined as corporate entrepreneurship. The main purpose of this study is to examine the relationship between organizational virtue, organizational culture and corporate entrepreneurship and to reveal its effects and results. The main result of the study; there is a significant and positive relationship between organizational virtuousness and organizational culture and corporate entrepreneurship. In addition, it was determined that there is a statistically significant and positive relationship between organizational culture and corporate entrepreneurship.

Keywords
Organizational Virtuousness, Organizational Culture, Corporate Entrepreneurship

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri