Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİNDE İŞE ADANMIŞLIĞIN ARACI ROLÜ

THE MEDIATING ROLE OF JOB ENGAGEMENT IN THE EFFECT OF WORKPLACE FRIENDSHIP ON EMPLOYEE PERFORMANCE

İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİNDE İŞE ADANMIŞLIĞIN ARACI ROLÜ

 
Yazar : Mehtap ÖZTÜRK  & Nuray BİLİCİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 310-327
DOI Number: :
Cite : Mehtap ÖZTÜRK & Nuray BİLİCİ, (2023). İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİNDE İŞE ADANMIŞLIĞIN ARACI ROLÜ. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 310-327. Doi: 10.17121/ressjournal.3474.
332    245


Özet
Kişisel hayatta kurulan arkadaşlıklar tercih dayalı daha çok isteğe bağlı oluşmaktadır. İş yaşamında ise arkadaşlıkların belirli bir ortamı, ortak veya bağlantılı bir görevi yerine getirmek için isteğe bağlı olmadan kurulmaktadır. İş yeri arkadaşlıkları örgütsel ortamdaki iki üye tarafından oluşturulmuş gayri resmi ilişkilerden oluşmaktadır. Bir örgütte çalışan performansı bireysel beceriler, arzular, iş alanının fiziksel durumu, çevresel ve kurumsal şartlara göre biçimlenmektedir. Çalışanların örgütsel amaçlara ulaşmak için işiyle ilgili girişimde bulunduğu faaliyetlerin çıktısı çalışan performansı olarak ifade edilmektedir. Çalışmanın diğer bir değişkeni olan işe adanmışlık ise çalışanların iş rollerindeki performanslarını artırmak için motivasyonlarını destekleyen duygusal ve entelektüel katılım olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada sağlık çalışanlarının iş yeri arkadaşlığının çalışan performansına ve işe adanmışlığa olan etkileri incelenmiştir. Ayrıca iş yeri arkadaşlığının çalışan performansına etkisinde işe adanmışlığın aracılık rolü irdelenmiştir. Çalışmada sağlık çalışanlarından online ortamda elde edilen 404 anket verisi toplanmıştır. Araştırma sonucunda iş yeri arkadaşlığı, işe adanmışlık ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilirken, iş yeri arkadaşlığının çalışan performansı üzerindeki etkisinde işe adanmışlığın aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İş Yeri Arkadaşlığı, İşe Adanmışlık, Çalışan Performansı.

Abstract
Friendships established in personal life are more optional based on preference. In business life, a certain environment of friendships is formed involuntarily to fulfill a shared or related task. Workplace friendships consist of informal relationships formed by two members of the organizational setting. Employee performance in an organization is shaped by individual skills, desires, physical condition of the workplace, environmental and institutional conditions. The output of the activities that the employees attempt to achieve organizational goals is expressed as employee performance. Job engagement, which is another variable of the study, is defined as emotional and intellectual participation that supports the motivation of employees to increase their performance in their job roles. In this context, the effects of workplace friendship of healthcare professionals on employee performance and job engagement were examined in this study. In addition, the mediating role of job engagement in the effect of workplace friendship on employee performance has been examined. In the study, 404 survey data were collected online from healthcare professionals. As a result of the research, a positive and statistically significant relationship was found between workplace friendship, job engagement and employee performance, while it was concluded that job engagement had a mediating role in the effect of workplace friendship on employee performance.

Keywords
Workplace Friendship, Job Engagement, Employee Performance.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri