Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞİŞİM PROGRAMLARININ KAMU DİPLOMASİSİNDEKİ ROLÜ : ERASMUS PROGRAMI ÖRNEGİ

THE ROLE OF EXCHANGE PROGRAMS IN PUBLIC DIPLOMACY: THE EXAMPLE OF THE ERASMUS PROGRAM

DEĞİŞİM PROGRAMLARININ KAMU DİPLOMASİSİNDEKİ ROLÜ : ERASMUS PROGRAMI ÖRNEGİ

 
Yazar : Dilek SAKARYA USTA  & Serkan GÜNDOĞDU  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 285-309
DOI Number: :
Cite : Dilek SAKARYA USTA & Serkan GÜNDOĞDU, (2023). DEĞİŞİM PROGRAMLARININ KAMU DİPLOMASİSİNDEKİ ROLÜ : ERASMUS PROGRAMI ÖRNEGİ. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 285-309. Doi: 10.17121/ressjournal.3469.
137    150


Özet
Günümüzde teknolojik ilerlemeler, hızlı iletişim ve kamuoyunun gücünün artması gibi sosyal değişimler sayesinde sert gücü odağına alan geleneksel diplomasi yaklaşımı yerini yumuşak güç merkezli kamu diplomasisine bırakmıştır. Kamu diplomasisi, geleneksel diplomasinin tamamlayıcı unsuru olarak ortaya çıkan; daha barışçıl, işbirlikçi ve uzlaşmacı bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği gibi küresel ekonomik ve siyasi bir güce sahip olan aktörler, kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi faaliyetlerine daha fazla önem vermektedirler. Avrupa Birliği'nin geniş kapsamlı ve çok uluslu değişim programı olan Erasmus Programı, kamu diplomasisi uygulamalarının başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın sorunsalı, Erasmus programı özelinde değişim programlarının devletlerin kamu diplomasisi politikaları oluşturmaları üzerindeki etkisinin olup olmadığıdır. Çalışmanın amacı, Erasmus Programı’nın ülkelerin kamu diplomasisi pratiğinin bir bileşeni olduğunu vurgulamak ; programın küresel iletişim ve iş birliği açısından ne denli önemli olduğuna dikkat çekmektir. Araştırmada nitel araştırma yönteminin doküman inceleme tekniği kullanılmış, elde edilen verilerin yorumlanmasında betimsel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Yabancı ve Türkçe literatür taranarak, doğrudan ve dolaylı alıntı araştırma yöntemleri kullanılarak yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yumuşak güç, kamu diplomasisi, değişim programları, Erasmus Programı

Abstract
Today, social changes such as technological advancements, rapid communication, and the increasing power of public opinion have led to a shift from a focus on hard power in traditional diplomacy to a soft power-centered approach in public diplomacy. Public diplomacy, emerging as a complementary element of traditional diplomacy, represents a more peaceful, collaborative, and conciliatory approach. In this context, global economic and political actors such as the European Union attach greater importance to cultural diplomacy and public diplomacy activities. The Erasmus Program, an extensive and multinational exchange program of the European Union, serves as a prime example of public diplomacy practices. The problem question of the study revolves around whether exchange programs, specifically within the framework of the Erasmus program, have an impact on the formulation of states' public diplomacy policies. The aim of the study is to emphasize that the Erasmus Program is a component of countries' public diplomacy practices and to highlight its significance in terms of global communication and collaboration. The research employed a qualitative research method, specifically document analysis, and descriptive research methods were utilized in interpreting the collected data. A review of foreign and Turkish literature was conducted, and the study was written using both direct and indirect citation research methods.

Keywords
Soft power, public diplomacy, exchange programme, Erasmus Programme

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri