Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞAL DİL İŞLEME İLE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN NORM DENETİMİ KARARLARINA KONU OLAN VERGİ KANUNLARININ ANALİZİ

ANALYSIS OF TAX LAWS SUBJECT TO NORM REVIEW DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT BY NATURAL LANGUAGE PROCESSING

DOĞAL DİL İŞLEME İLE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN NORM DENETİMİ KARARLARINA KONU OLAN VERGİ KANUNLARININ ANALİZİ

 
Yazar : Şebnem EKERYILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 221-230
DOI Number: :
Cite : Şebnem EKERYILMAZ , (2023). DOĞAL DİL İŞLEME İLE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN NORM DENETİMİ KARARLARINA KONU OLAN VERGİ KANUNLARININ ANALİZİ. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 221-230. Doi: 10.17121/ressjournal.3465.
139    160


Özet
Vergi kanunlarının anayasal açıdan uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesidir. Çalışmada Anayasa Mahkemesinin vergiye ilişkin kararlarına hangi vergi kanununun daha çok konu olduğunun tespiti Doğal Dil İşleme (NLP) aracılığıyla yapılmıştır. Verginin tahsil edilebilmesinde bireyler ile vergi idaresi arasındaki kanunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların en aza indirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmanın amacını yapılan analiz neticesinde en çok uyuşmazlık meydana getiren vergi kanununun yıllar itibariyle karşılaştırma yapılarak ortaya konulması oluşturmaktadır. Çalışmanın güncel olabilmesi için Anayasa Mahkemesinin son on beş yıllık yani 2008 yılından günümüze kadar norm denetimi kararlarının analizi yapılmıştır. Anayasa Mahkemesinin norm denetimi kararlarının seçilmesinin gerekçesini ise ilgili kararlarda Anayasa Mahkemesinin vergi kanunlarının Anayasa uygunluğunu denetlemesi oluşturmaktadır. Yapılan analiz neticesinde, en sık kararlara konu olan vergi kanunlarının sırasıyla Vergi Usul Kanunu (VUK), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) olduğu ortaya konulmuştur. Vergi uyuşmazlıkların azaltılması ve yargının iş yükünün hafifletilmesi için kararlara en çok konu olan vergi kanunlarında öncelikli olarak yasal bir düzenleme ve güncelleme yapılması gerekliliği de çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlardandır.

Anahtar Kelimeler
Doğal Dil İşleme, Vergiye İlişkin Kanunlar, Anayasa Mahkemesi Norm Denetimi Kararları.

Abstract
The Constitutional Court is the supreme court that oversees the conformity of tax laws to the Constitution. In the study, the determination of which tax law is more subject to the tax decisions of the Constitutional Court was made through Natural language processing (NLP). It is important to minimize the conflicts arising from the laws between individuals and the tax administration in collecting the tax. The aim of the study is to reveal the tax law that causes the most disputes as a result of the analysis by making comparisons over the years. In order for the study to be up-to-date, an analysis of the norm control decisions of the Constitutional Court for the last fifteen years, that is, from 2008 to the present, has been made. The rationale for the selection of the Constitutional Court's norm review decisions is the Constitutional Court's audit of the constitutionality of tax laws in the relevant decisions. As a result of the analysis, it has been revealed that the tax laws that are the subject of the most frequent decisions are the Tax Procedure Law, the Law on the Collection of Public Claims, the Income Tax Law and the Administrative Procedure Law. In order to reduce tax disputes and alleviate the workload of the judiciary, it is one of the results of the study that a legal regulation and update is required primarily regarding the relevant tax laws, which are the most subject of decisions.

Keywords
Natural Language Processing, Tax Laws, Norm Review Decisions of the Constitutional Court.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.



Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri