Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYET’İN 100.YILINDA AŞILAMAYAN SORUN: SİYASETTE KADIN TEMSİLİ

THE INSURMOUNTABLE ISSUE IN THE 100TH ANNİVERSARY OF THE REPUBLIC: WOMEN'S REPRESENTATION IN POLITICSi

CUMHURİYET’İN 100.YILINDA AŞILAMAYAN SORUN: SİYASETTE KADIN TEMSİLİ

 
Yazar : Özlem AKI  - Burcu ÇAM YÜCEBAŞ & Hafize SEÇTİM  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 150-179
DOI Number: :
Cite : Özlem AKI - Burcu ÇAM YÜCEBAŞ & Hafize SEÇTİM, (2023). CUMHURİYET’İN 100.YILINDA AŞILAMAYAN SORUN: SİYASETTE KADIN TEMSİLİ. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 150-179. Doi: 10.17121/ressjournal.3461.
322    254


Özet
Günümüzde sınırlı ve doğrudan olmayan demokratik bir yönetim biçimini ifade eden temsili demokrasilerde temsil; bireylerin görüşlerinin savunulması veya menfaatlerin korunması suretiyle yönetimin ve yönetilenlerin birbirine bağlanmasını sağlar. Toplum içindeki bireylerin ya da grubun toplumun bütünü adına hareket etmesini sağlayan bir ilişki biçimini yansıtan temsil ile demokrasinin temel ilkelerinden birini teşkil eden eşitlik, siyasal sistemde seçimler vasıtasıyla uygulanır. Modern dünyada demokratik yöntemlerle yapılan seçimlerin temel unsurlarını oluşturan siyasal katılım ve temsilde, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmış olması bir ülkenin gelişmişliğinin de en temel göstergelerinden biridir. Çünkü kapsayıcılığın tüm kesimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi yönetime katılmanın ve demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur. Yapılan araştırmanın amacı; Cumhuriyet’in 100. yılında aşılamayan sorun olarak görülen “Siyasette Kadın Temsili” konusunda farkındalık yaratmaktır. Nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınlar, özellikle siyasal temsil açısından çoğunlukla görmezden gelinmektedir. Çanakkale ili kapsamında yapılan saha çalışmasında, siyasette aktif olarak görev yapan kadın milletvekili adayları, kadın il başkanları, kadın meclis üyeleri, kadın kolları başkanları, kadın kolları üyeleri ve muhtarlar ile birebir görüşmeler yapılmıştır. 15 kadın temsilciden toplanan nitel veriler, Maxqda istatistik programı kullanılarak içerik analizi ile işlenmiştir. Elde edilen veriler çalışmada temalaştırılarak sunulmuş, bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; Türkiye’de siyasi arenada cinsiyet eşitsizliği ile ilgili bir sorunun olduğu, katılımcı kadın siyasetçilerin çoğunun siyaset bilimi ile ilgili herhangi bir eğitim almadıkları, siyasette aktif rol almada bireysel, kişisel, örgütsel ve toplumsal engellerin bulunduğu, siyasi partilerin uyguladıkları kota uygulamalarının da istenilen düzeyde yürütülmediği gibi tespitlere ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda kadın siyasi temsilcilerin siyasetteki konumları ve temsil oranlarının yetersizliğine dair saptanan sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Temsil, Kadın Temsili, Siyaset, Siyasette Kadın Temsil Sorunu.

Abstract
Representation in representative democracies, which today refers to a limited and non-direct democratic form of government; it ensures that management and the governed are connected by defending the views of individuals or protecting their interests. Representation, which reflects a form of relationship that enables individuals or groups within society to act on behalf of the whole of society, and equality, which constitutes one of the basic principles of democracy, are implemented through elections in the political system. Ensuring equality between men and women in political participation and representation, which constitute the basic elements of elections held by democratic methods in the modern world, is one of the most basic indicators of a country's development. Because expanding inclusiveness to all segments of society is an indispensable element of participation in governance and democracy. The purpose of the research conducted is; To raise awareness about "Women's Representation in Politics", which is seen as an insurmountable problem in the 100th anniversary of the Republic. Women, who make up half of the population, are often ignored, especially in terms of political representation. During the field study conducted in Çanakkale province, one-on-one interviews were held with former female MPs, female provincial chairmen, female council members and heads of women's branches who were actively serving in politics. Qualitative data collected from 15 women representatives were processed with content analysis using the Maxqda statistical program. The data obtained were presented in a thematic way in the research and the findings were evaluated. As a result of the research; it has been determined that there is a problem with gender inequality in the political arena in Turkey, that participating women politicians do not receive any training in political science, that there are individual, personal, organizational and social obstacles in taking an active role in politics, and that the quota practices implemented by political parties are not carried out at the desired level. As a result of the research, solution suggestions were made for the problems identified regarding the positions of women political representatives in politics and the inadequacy of their representation rates.

Keywords
Representation, Women Representation, Politics, The Issue of Women’s Representation in Politics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri