Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SEMBOLİK POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN KAVRAMLAR: MİLLÎ SIR ÖRNEĞİ

CHANGING CONCEPTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SYMBOLIC POLICY OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: AN EXAMPLE OF THE NATIONAL SECRET

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SEMBOLİK POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN KAVRAMLAR: MİLLÎ SIR ÖRNEĞİ

 
Yazar : Veronika Tsibenko    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 131-149
DOI Number: :
Cite : Veronika Tsibenko , (2023). MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SEMBOLİK POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN KAVRAMLAR: MİLLÎ SIR ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 131-149. Doi: 10.17121/ressjournal.3459.
391    255


Özet
Sembolik politika, sosyal gerçekliği değisik anlama şekilleri oluşturmaya ve onları egemen yaptırmak için mücadele etmeye yönelik bir kamusal faaliyettir. Türkiye’de Kurtulus Savaşı sırası ve sonrasında bu politikayı teşkil eden ve son derece zorlu sembolik unsurlar repertuarını usta bir virtüoz gibi eda eden kişinin Mustafa Kemal olması hasebiyle Nutuk, bu türden bir araştırma için en temel kaynak vasfını kazanmaktadır. Nutuk, Osmanlı İmparatorluğundan Cummhuriyet’e geçiş döneminin sadece en mütekamil kaynağı olarak kalmamakta, aynı zamanda söylemler üzerinde olanı tayin etme, dış dünyaya tesir etme ve onu şekillendirme gücünü haiz olması sebebiyle sembolik politika için de şamil bir numuneyi teşkil etmektedir. Nutuk’ta kullanılan “Milli sır” örneğinde Atatürk’ün, kendisinin karizmatik liderliğini sürdürmek için kendisinin sembolik politikası çerçevesinde çeşitli tasavvurlar yelpazelerini nasıl kombine ettiğini ve o yaratıcı yorumlama kabiliyetini nasıl kullandığını görmek mümkündür. Araştırmada Atatürk tarafından Nutuk aracılığıyla nasıl bir mesajın lehte ve aleyhte, hangi gruplara hitaben aktarıldığı ve ayrıca “milli sır”ın ne şekilde sembolik politikanın odak kavramına dönüştüğü gibi konuları durulmaktadır. Mustafa Kemal Nutuk’ta, kendisinin sembolik imajını oluştururken, muvaffak bir lider olmak için bir zaruret olan, toplumun onayladığı sembollerle icra edilmiş bir kimliklendirme görüntüsü verir bir mahiyette dinî sembolleri de içeren geniş bir tasavvurlar yelpazesine müracaat etmiştir. Atatürk’ün Nutuk’tak’mesajı, tarihî olayları yorumlamak suretiyle toplum, değer yargıları ve standartlar için bir hareket istikameti tayin etmiş, getirdiği izahatlerle dostu ve düşmanı tanımlamış ve en önemlisi de cumhuriyetçi Türk kimliğini biçimlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Atatürk, Nutuk, Türkiye, Milliyet, Sembolik Politika

Abstract
Symbolic politics is a public activity aimed at creating and promoting different ways of understanding social reality and fighting to make them dominant. Mustafa Kemal, the person who implemented this policy during and after the Liberation War in Turkey, skillfully utilized symbolic elements in his Nutuk Speech, establishing it as a significant source for research in this field. Nutuk not only serves as a valuable resource for understanding the transition from the Ottoman Empire to the Turkish Republic, but also exemplifies the power of symbolic politics in shaping discourses and influencing the world. The most important example to analyze in Nutuk is the concept of the “National secret”, which highlights how Atatürk combined diverse ideas within the framework of his symbolic policy and utilized creative interpretive ability to maintain his charismatic leadership. This research delves into how Atatürk effectively conveyed messages through Nutuk, who his intended audience was, and how the “national secret” became a crucial concept in his symbolic politics. In Nutuk, Mustafa Kemal incorporates a wide range of ideas, including religious symbols, in a manner that resonates with society’s approved symbols. This strategic approach, essential for a successful leader, enables Mustafa Kemal to create a symbolic image of himself. Atatürk’s Nutuk shapes societal direction, social values, and standards by interpreting historical events, providing explanations to identify friends and enemies, and, most importantly, constructing the identity for republican Turkey.

Keywords
Atatürk, Nutuk, Turkey, Nation, Symbolic Policy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri