Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL KÜLTÜR ORTAMINDA UĞURLU NESNELER

GOOD LUCK OBJECTS IN THE DIGITAL CULTURE

DİJİTAL KÜLTÜR ORTAMINDA UĞURLU NESNELER

 
Yazar : Pınar Karataş    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 82
Sayfa : 113-130
DOI Number: :
Cite : Pınar Karataş , (2023). DİJİTAL KÜLTÜR ORTAMINDA UĞURLU NESNELER. Route Education and Social Science Journal , 82, p. 113-130. Doi: 10.17121/ressjournal.3455.
345    290


Özet
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri sürekli gelişen teknoloji etkilerini çeşitli alanlarda göstermekte ve mevcut yaşamı yeni bir yaşam biçimine dönüştürmektedir. Teknolojinin etkilediği temel alanlardan biri de kültürdür. Özellikle 20. Yüzyılın sonunda gelişen bilgisayar ve internet teknolojisi kültür üzerinde de geri dönülmez bir çığır açmıştır. Yüz yüze iletişim ortamına alternatif bu ortamda kültürün dijitalleşmesi söz konusudur. Dijital kültür ortamında bir yandan mevcut yerel kültür unsurlar yerini almakta ve yayılmaktayken bir yandan da bu ortamda yeni kültür unsurları yaratılmaktadır. Dijital kültür insanı ve kültürü konu alan pek çok disiplin tarafından ele alınmıştır. Bu disiplinlerden biri olan folklor da dijital ortamdaki folklor unsurlarının yapısını, işlevlerini, anlamını, yeni ve dönüştürücü etkisini ele alan çalışmalar yapmaktadır. Folklorun ele aldığı konulardan biri uğurlu nesnelerdir. Var olduğu sürece daima bir inanma ihtiyacı içinde olan insanlar, nesnelere anlamlar yüklemekte, içlerindeki inanma ihtiyaçlarını onlar aracılığıyla da gidermeye çalışmaktadırlar. Uğurlu nesneler, kökeni fetiş ve totemlere dayanan ve olumlu niteliği ve gücünden yararlanılmak istenen nesnelerdir. Bu bildiride dijital kültür ortamında uğurlu nesnelerin içerikleri, kaynakları, küreselleşmesi ile kazanmış olduğu yeni işlevler ele alınacak ve dijital kültür ortamında uğurlu nesneler üzerinden kültürel çözümlemelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Uğurlu nesneler, halk inançları, dijital kültür, dijital folklor, sosyal medya

Abstract
Technology, which has been constantly developing since the beginning of human history, shows its effects in various areas and transforms the existing life into a new way of life. One of the main areas affected by technology is culture. Computer and internet technology, which developed especially at the end of the 20th century, opened an irreversible breakthrough in culture. In this alternative environment to face-to-face communication, there is digitalization of culture. While existing local cultural elements are taking their place and spreading in the digital cultural environment, new cultural elements are also being created in this environment. Digital culture has been addressed by many disciplines dealing with people and culture. Folklore, one of these disciplines, carries on studies on the structure, functions, meaning, and new and transformative effects of folklore elements in the digital environment. One of the topics that folklore deals with is good luck objects. People, who have always had a need to believe as long as they exist, attribute meaning to objects and try to satisfy their need to believe through them. Lucky objects are objects whose origins are based on fetishes and totems and whose positive qualities and power are desired to be used. In this paper, the contents, sources, and the new functions gained by globalization of lucky objects in the digital cultural environment will be discussed and cultural analyzes will be made through lucky objects in the digital cultural environment

Keywords
Good luck objects, folk believes, dijital culture, dijital folklore, social media

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri