Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

TEACHER CANDIDATES’ FOR PUBLIC PERSONNEL SELECTION VIEWS ON THE EXAM (KPSS)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Taylan ÇENKILIÇ  & Eyüp İZCİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 79
Sayfa : 256-264
DOI Number: :
Cite : Taylan ÇENKILIÇ & Eyüp İZCİ, (2023). ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 79, p. 256-264. Doi: 10.17121/ressjournal.3370.
441    340


Özet
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde konuya ilişkin literatürden yararlanılmıştır Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “KPSS’ye Yönelik Görüş Anketi” formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanmakta olan çeşitli yaş gruplarından, mezuniyet durumları, cinsiyetleri ve sınava giriş sayıları farklı olan 432 öğretmen adayına uygulanmıştır. Likert tipi ölçek özelliği taşıyan ankette beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümünde frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Çalışma sonucu, kamu personeli seçme sınavının (KPSS), öğretmen adaylarının önlerinde aşmaları gereken önemli bir engel olduğu, öğretmen adaylarının psikolojileri ve sosyal hayatları üzerinde olumsuz etkiler yarattığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının yarısından fazlasının, atanma kriteri olarak KPSS ile birlikte lisans mezuniyet ortalamasının da hesaplamaya dahil edilmesi gerektiği düşüncesine sahip oldukları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), Öğretmen Adayı, KPSS’ye Yönelik Görüşler

Abstract
In this study, it was aimed to determine the views of prospective teachers towards the Public Personnel Selection Examination (KPSS). The study is a descriptive study in the survey model. In the theoretical framework of the study, the literature on the subject was utilised. The data were collected through the "Opinion Questionnaire on KPSS" form developed by the researchers. The questionnaire form was applied to 432 prospective teachers from various age groups, graduation status, gender and number of exam entries who were preparing for the Public Personnel Selection Examination (KPSS). In the questionnaire, which has a Likert-type scale, a five-point rating scale was used. Frequency and percentage calculations were made to analyse the data. As a result of the study, it was concluded that the Public Personnel Selection Examination (KPSS) is an important obstacle that prospective teachers have to overcome and that it has negative effects on their psychology and social lives. In addition, more than half of the pre-service teachers thought that the average of undergraduate graduation should be included in the calculation along with KPSS as an appointment criterion. Various suggestions were made based on the results obtained from the research. The results obtained from the research were discussed in line with the relevant literature.

Keywords
KPSS (Public Personnel Selection Exam), Teacher Candidate, Views on KPSS

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri