Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SENTIMENT ANALYSIS IN TURKISH TEXTBOOKS

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA DUYGU ANALİZİ

SENTIMENT ANALYSIS IN TURKISH TEXTBOOKS

 
Yazar : Aslı UYSAL  & Musa İŞİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 78
Sayfa : 213-231
DOI Number: :
Cite : Aslı UYSAL & Musa İŞİK, (2023). SENTIMENT ANALYSIS IN TURKISH TEXTBOOKS . Route Education and Social Science Journal , 78, p. 213-231. Doi: 10.17121/ressjournal.3357.
443    416


Özet
Duygu bildiren sözcükler sadece sözlü metinlerde değil aynı zamanda yazılı metinlerde de yer almakta, metnin konusu ve ana düşüncesiyle doğrudan bağlantılı olmaktadır. Ayrıca metni oluşturan kişinin ruhsal durumu, hedef kitlenin özellikleri de metinde verilen duygu ifadelerini etkilemektedir. Duygu bildiren sözcükleri belirlemek ve analiz etmek hedef kitle de düşünüldüğünde Türkçe ders kitaplarında işlenecek metinlerin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. 2019 yılında güncellenmiş olan Türkçe Dersi Öğretim Programında duygular ayrı bir tema olarak ele alınmakta ve programda bazı duygular verilmektedir. Duygu analizi cümlelerin, paragrafların ya da en geniş haliyle metinlerin içeriğinin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu incelemektir. Türkçe ders kitaplarında yer alan öyküleyici ve şiir türündeki metinlerin içerdiği pozitif ve negatif duyguları belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nitel bir çalışmadır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın materyalini yedi adet Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda ortaokul Türkçe ders kitaplarında (bütün düzeylerde) pozitif duyguların negatif duygulardan daha fazla yer aldığı ders kitaplarında pozitif duygulardan sevgi ve merak duygusunun öne çıktığı negatif duygulardan ise üzüntü ve korku duygusunun öne çıktığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Ders Kitapları, Pozitif ve Negatif Duygular, Duygu Analizi.

Abstract
Emotional words take place not only in oral texts but also in written texts and are directly related to the subject and main idea of the text. In addition, the mental state of the person who created the text and the characteristics of the target audience also affect the emotional expressions given in the text. Identifying and analyzing emotional words has an important role in determining the texts to be processed in Turkish textbooks, considering the target audience. In the Turkish Curriculum updated in 2019, emotions are handled as a separate theme and some emotions are given in the program. Sentiment analysis examines whether the content of sentences, paragraphs, or texts in its broadest form is positive or negative. This study, which aims to determine the positive and negative emotions contained in narrative and poetic texts in Turkish textbooks, is a qualitative study. Document analysis method was used in the research. The material of the research consists of seven Turkish textbooks. As a result of the research, it has been determined that in the secondary school Turkish textbooks (all levels) positive emotions are more common than negative emotions, love and curiosity are among the positive emotions, and sadness and fear are prominent among the negative emotions.

Keywords
Turkish Textbooks, Positive and Negative Emotions, Emotion Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri