Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO PERSONAL VARIABLES

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

EXAMINATION OF PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO PERSONAL VARIABLES

 
Yazar : Öznur TULUNAY ATEŞ  & Özlem AKIN MART  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 78
Sayfa : 202-212
DOI Number: :
Cite : Öznur TULUNAY ATEŞ & Özlem AKIN MART, (2023). EXAMINATION OF PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO PERSONAL VARIABLES. Route Education and Social Science Journal , 78, p. 202-212. Doi: 10.17121/ressjournal.3355.
478    389


Özet
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini ve problem çözme becerilerine ilişkin algılarının cinsiyetlerine, bölümlerinin YKS’deki başarı sıralamasına, bölümü seçmekteki istekliliklerine ve bölümden memnuniyetine göre değişimini incelemektir. Çalışma 347 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri: Problem Çözme Envanteri ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak; aritmetik ortalama ve t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerine sıklıkla sahip olduklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin problem çözme becerilerinin: cinsiyete, yüksek ya da düşük YKS başarı sıralamasına sahip bölümlerde olmalarına göre farklılık göstermediği fakat bölümlerini isteyerek seçme ve bölümlerini seçmiş olmaktan memnun olma durumlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu, üniversite öğrencilerinin isteyerek seçtikleri ve bu seçimden memnun oldukları bir bölümde öğrenim görmelerinin problem çözme becerilerini farklılaştırdığına dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Problem çözme, problem çözme becerileri, üniversite öğrencileri.

Abstract
The aim of this research is to examine the change in university students' problem-solving skills and perceptions of problem-solving skills according to their gender, the success ranking of their departments in University Enterance Exam, their willingness to choose the department, and their satisfaction with the department. The study was carried out with 347 university students. The data of the research were collected with the Problem Solving Inventory and the personal information form. Using the SPSS program in the analysis of the data; arithmetic mean and t test were performed. As a result of the analysis; it has been determined that university students often think that they have problem-solving skills. In addition, it was determined that the problem solving skills of the students did not differ according to gender, being in departments with high or low University Enterance Exam success rankings, but differed according to their willingness to choose their departments and to be satisfied with having chosen their departments. This finding draws attention to the fact that university students' studying in a department that they have chosen voluntarily and that they are satisfied with, differentiates their problem-solving skills.

Keywords
Problem solving, problem solving skills, üniversity students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri