Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EU PARENTAL LEAVE DIRECTIVE UNDER THE EUROPEAN UNION GENDER EQUALITY POLICIES AND MATERNAL LEAVE IN TURKISH LABOR LEGISLATION

AVRUPA BİRLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKALARI KAPSAMINDA AB EBEVEYN İZNİ DİREKTİFİ VE TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATINDA DOĞUM İZNİ

EU PARENTAL LEAVE DIRECTIVE UNDER THE EUROPEAN UNION GENDER EQUALITY POLICIES AND MATERNAL LEAVE IN TURKISH LABOR LEGISLATION

 
Yazar : Aybike Elif Akgün  & Aynur AKGÜN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 696-716
DOI Number: :
Cite : Aybike Elif Akgün & Aynur AKGÜN, (2022). EU PARENTAL LEAVE DIRECTIVE UNDER THE EUROPEAN UNION GENDER EQUALITY POLICIES AND MATERNAL LEAVE IN TURKISH LABOR LEGISLATION. Route Education and Social Science Journal , 73, p. 696-716. Doi: 10.17121/ressjournal.3225.
394    382


Özet
Çalışmak ve ekonomik bağımsızlığını sağlamak temel bir insan hakkı olmasına rağmen kadınların istihdama katılımında gerekli fırsat eşitliğine kavuşabildiklerini söylemek henüz mümkün değildir. Kadınların istihdamdan uzak kalmalarının toplumsal ve sosyolojik pek çok sebebi olduğu kolayca söylenebilecektir. Bu sebeplerin en başında da toplumsal normların, iş ve aile yaşamı içerisinde yaşanan dengesiz yük dağılımı vasıtasıyla hane içi hizmetlerden sadece kadınları sorumlu tutması sayılabilir. Kadınların maruz kaldığı bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için pek çok uluslararası metin hazırlanmış ve dünya genelinde çeşitli politikalar üretilmiştir. Avrupa Birliği, insan hakları ve insan hakları özelinde kadın hakları noktasında da küresel bir lider konumundadır. Kuruluşundan itibaren ekonomik temelli bir oluşum olan Birlik, kadın haklarına da ekonomik bir temelde yaklaşmış ve en temelde kadın istihdamını artırmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda iş ve aile yaşamını uyumlaştırmaya ve bu doğrultudaki uygulamalara son derece önem veren Avrupa Birliği, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma amacıyla pek çok direktif hazırlamış/sosyal politika aracı kurgulamıştır. Bu araçlardan birisi de çocuk sahibi olan çalışanlara, doğum sebebiyle verilen izindir. Doğum sebebiyle verilen izin, analık izni, babalık izni ve ebeveyn izni gibi aralarında ince farklılıklar barındıran kavramlarla ifade edilmektedir. İşbu müessese, Avrupa Birliği müktesebatında kendini Ebeveyn İzni olarak göstermektedir. Bu çalışmada; Doğum sebebiyle verilen izin müessesinin Avrupa Birliği direktiflerinde ve aday ülke Türkiye’nin ulusal mevzuatında nasıl yer aldığı; Analık izni, babalık izni ve ebeveyn izni kavramları arasındaki nüans temelinde, karşılaştırmalı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Cinsiyet Eşitliği, Ebeveyn İzni, Kadın Hakları, İstihdamda Kadın Erkek Eşitliği, İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması

Abstract
Although it is a fundamental human right to work and ensure their economic independence, it is not yet possible to say that women have the necessary equality of opportunity to participate in employment. It can be said that there are many social and sociological reasons why women are excluded from employment. The first these reasons; Social norms hold solely women responsible for domestic services, women are experiencing an unbalanced burden, work, and family life. All over the world, many texts are produced, and many policies are run to eliminate women are exposed to inequality. European Union is a global leader to human rights and especially women rights. EU who is economically based establishment since founded, approaches to women rights in economical fundamental. And target of EU is increasing the women participation to employment. For these targets, EU attach importance to policies for harmonizing work and family life. In EU, about harmonizing work and family life many social policies are run and many directives are prepared. An important instrument for these policies is leave which is given to employee who is have a child. Leave due to birth expressed in terms containing subtle differences such as maternal leave, paternal leave, and parental leave. Leave due to birth is show up itself as parental leave in EU law. In this study, term of the leave due to birth is how take place in EU directives and national law of candidate country Turkey; Based on the difference between the concepts of maternity leave, paternity leave and parental leave, it has been tried to be analyzed comparatively.

Keywords
Gender Equality, Parental Leave, Women's Rights, Equality of Women and Men in Employment, Harmonizat

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri