Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-ALMANYA-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI
(EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED INDIVIDUALS IN UNITED STATES, GERMANY AND TURKEY: A COMPARISON OF EDUCATION POLICIES AND ITS IMPLEMENTATIONS )

Yazar : Aygen KOÇ KOCA  & Ramazan GÜRBÜZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 591-614
111    212


Özet
Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve Türkiye’de özel yetenekli bireylere sunulan eğitim olanaklarının, ülkelerin eğitim politikaları ve uygulamalarına yönelik çalışmaların geçmişten günümüze karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma yatay yaklaşım ve tanımlayıcı yaklaşım yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan tüm ülkelerdeki özel yetenekli bireylere yönelik eğitim uygulamaları dört başlık altında (genel durum, yasal düzenlemeler ve özel uygulamalar, özel yeteneklilerin tanılanması ve öğretmenleri) incelenmiştir. Veriler doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiş ve aynı yöntemle analiz edilmiştir. Analiz sonrasında elde edilen bulgular karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur. Elde edilen bilgilere göre, Türkiye’de özel yetenekli bireylerin eğitimi Anayasa, hükümet programları, kalkınma planları ile ele alınmıştır. Fakat mevcut yasal düzenlemeler eğitim sistemini özel yeteneklilerin eğitimine uyumlu hale getirememiştir. Diğer ülkelerde ise bu alanda yapılan her türlü girişim ve çalışma eğitim bakanlıkları tarafından desteklenmektedir. Sonuç olarak her üç ülkede özel yeteneklilere yönelik eğitim politikaları ve uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim politikaları, Özel yetenekli bireyler, Eğitim uygulamaları, Karşılaştırmalı eğitim, Tanılama.

Abstract
In this study, the educational opportunities offered to gifted individuals in the United States (USA), Germany and Turkey, and the studies on the education policies and practices of the countries from the past to the present were compared with each other. The study was carried out using horizontal and descriptive approach methods. Educational practices for gifted individuals in all countries included in the study were examined under four headings (general situation, legislative regulations and special practices, identification of gifted people and their teachers). The data were obtained by the document analysis method and analysed with the same method. The findings obtained after the analysis were handled comparatively. Based on the results, suggestions are offered for the researchers. According to the data which has been gathered, education of gifteds in Turkey was brought to agenda with constitutions, government programs and development plans. Despite all the efforts, existing legal regulations isn’t compatible with the education of gifted individuals. In other countries, all attempts and studies in this area are supported by the education ministries. As a result, education policies and practices for the gifted in all three countries have been critically evaluated.

Keywords
Educational policies, Gifted individuals, Educational practices, Comparative education, Talent ident

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri