Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA İLE İLGİLİ ALGILARININ METAFORLAR İLE BELİRLENMESİ
(DETERMINING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS ABOUT GLOBAL WARMING BY METAPHORS )

Yazar : Ünzüle ULUS AVCI  & Hatice ZORLU KANA  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 255-267
112    211


Özet
Küresel ısınma insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen dünyanın en önemli sorunlarından birisidir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu ortaya atılan iklim değişikliği senaryolarından dünya ülkelerinin çoğunun etkileneceği öngörülmektedir. Türkiye mevcut konumu ve iklimsel yapısı bakımından en çok etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin küresel ısınma olgusuna ilişkin sahip oldukları metaforların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Çanakkale ilinde örgün eğitim veren üç farklı türdeki ortaokulun yedinci sınıfında öğrenim gören toplam 80 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Bana göre Küresel Isınma……… gibidir/benzer. Çünkü...” şeklinde tamamlanmamış bir ifadenin yer aldığı yarı yapılandırılmış bir form aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 82 ortaokul öğrencisi tarafından 40 geçerli metafor üretildiği tespit edilmiştir. Elde edilen metaforlar benzer ve ortak özelliklerine göre; 5 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Öğrenciler tarafından üretilen metaforlarının en fazla Coğrafi Olay/Kavram Olarak Küresel Isınma kategorisinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencileri tarafından en fazla üretilen metafor mevsim değişikliği metaforu olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Küresel Isınma, Metafor, Ortaokul öğrencileri

Abstract
Global warming is one of the most important problems of the world as a result of human activities. It is predicted that most of the world's countries will be affected by the climate change scenarios put forward as a result of the researches made by scientists. Turkey is among the countries that will be most affected in terms of its current location and climatic structure. In this study, it is aimed to determine the metaphors of secondary school students about the phenomenon of global warming. In this study, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used. The study group of the research consists of a total of 80 students studying in the seventh grade of three different types of secondary schools providing formal education in Çanakkale in the 2021-2022 academic year. The data of the research “For me, Global Warming is like/similar to ………. It was collected through a semi-structured form with an incomplete statement such as "Because...". Content analysis method was used in the analysis and interpretation of the data obtained from the participants. It was determined that 40 valid metaphors were produced by 82 secondary school students who participated in the study. According to the similar and common features of the obtained metaphors; It is grouped under 5 conceptual categories. It has been determined that the metaphors produced by the students are mostly concentrated in the category of Global Warming as a Geographical Event/Concept. The metaphor produced the most by secondary school students was the season change metaphor.

Keywords
Global Warming, Metaphor, Secondary School students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri