Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖZGÜNLÜK VE KURGU’NUN YERİ VE ÖNEMİ

THE AUTHENTICITY AND FICTION IN THE GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING

YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖZGÜNLÜK VE KURGU’NUN YERİ VE ÖNEMİ

 
Yazar : Gülcan ÇAKIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 1
Sayfa : 93-103
DOI Number: :
Cite : Gülcan ÇAKIR , (2014). YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖZGÜNLÜK VE KURGU’NUN YERİ VE ÖNEMİ. Route Education and Social Science Journal , 1, p. 93-103. Doi: 10.17121/ressjournal.32.
7201    6231


Özet
Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Almanca öğretimine ilişkin literatürde “özgünlük ve kurgu” üzerine yapılan araştırma ve tanımlamaları incelemek ve bu tanımlamalardan yola çıkarak değişen algı ve yönelimlere dikkati çekmektir. Çalışma, günümüz Almanca derslerinin öğrenci beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı düşüncesiyle yenilikçi alternatif düzeyde çalışmaların gerekliliğini savunmaktadır. Bu zamana kadar geleneksel düzeyde gerçekleştirilen Almanca derslerinin gerek öğrenci güdülenmesi açısından efektif olamamasını gerekse öğretmen odaklı içerik aktarımının tekdüzeliğinin ortadan kaldırılabilmesi için yöntem ve teknik arayışı içerisinde olan çalışmalar ve yapılan deneysel araştırma projeleri de bu çalışmada ele alınmaktadır. Örneğin öğrencilerin dil derslerindeki metin seçimi, güdülenme ve etkili öğrenmeye odaklanan yorumları ve araştırmacıların ortaya koyduğu tespitler gibi. Yabancı dil öğretiminde özgünlük ve kurgu sözcüklerinin hangi bağlamlarda karşımıza çıktığı ve bu kavramları dil öğretimi kapsamında nasıl ele alacağımızı irdeledikten sonra, genel geçerli tanımlamalardan ziyade çağa uygun yeniden tanımlanıp uyarlanması gereken bazı öğrenme kuramlarına dikkat çekilmektedir. Dilsel özgünlük, metnin özgünlüğü ve öğrenme ortamının özgünlüğü yanı sıra, özgün öğrenme çıktısına değinilmiştir. Özgün öğrenme çıktısı olarak öğrencilere yabancı dilde dilsel hareket olanakları sağlamak gerekliliği savunulurken, onları yabancı dilde özgün davranışlar içerisinde hareket edebilir bireyler olarak yetiştirmenin önemine dikkat çekilmiştir. Son olarak yabancı dil öğretmeninin bu tür dilsel ve özgün beceriler geliştirirken yadsınamaz misyonuna yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Özgünlük, Özgün Dil, Alman Dili, Eğitim

Abstract
The aim of this study is to investigate the terms “authenticity and fiction” in the context of German as a foreign language. There are many studies and definitions on this topic, which will be examined. It tries to draw attention because of these definitions to different perceptions and directions. This study assumes that previous efforts to have German lessons neither the expectations of the students nor the needs correctly taken into account, therefore the teaching fails today. It is called an instruction that attempts to present the students with new ways and means to be an authentic person; for example, students in language courses text selection, motivation and effective learning -focused reviews and identified by researchers as revealed . Authenticity and fiction in foreign language teaching contexts in which we come across words that will be examined. First place of these concepts will be discussed within the context of language teaching. Here new definitions are investigated and modern new approaches investigated. Linguistic authenticity, the text of originality and authenticity of the learning environment, as well as specific learning outcomes have been mentioned. Authentic learning outcomes for students in a foreign language as a means of action to ensure the linguistic requirement is justified. Original behavior of students in foreign language courses can act as individuals is drawn to the importance of training. Finally, this type of foreign language teachers in developing linguistic skills and original suggestions were made for the mission undeniable.

Keywords
Authenticity, Authentic language, German Language, Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri