Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ YARATICILIĞA TEŞVİK EDİCİ DAVRANIŞLARI

PRIMARY SCHOOL TEACHERS' BEHAVIORS THAT ENCOURAGE STUDENTS TO BE CREATIVE

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ YARATICILIĞA TEŞVİK EDİCİ DAVRANIŞLARI

 
Yazar : Ayla YENER    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 235-242
DOI Number: :
Cite : Ayla YENER , (2022). İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ YARATICILIĞA TEŞVİK EDİCİ DAVRANIŞLARI. Route Education and Social Science Journal , 73, p. 235-242. Doi: 10.17121/ressjournal.3193.
416    497


Özet
Bireylerde yaratıcılık becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesinin nasıl olacağı, özellikle son yıllarda alanyazın araştırmalarına konu edilmesi, yaratıcılık becerilerinin öneminden kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin bu becerilere sahip olabilmelerini sağlayacak olan öğretmenlerin de bu çerçevede sahip olmaları gereken yeterlikleri daha önemli kılmaktadır. Öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranış ve becerilere sahip olmaları, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel yeterlikler arasında yer almaktadır. Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranışlarına ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni 2021 2022 eğitim-öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesindeki ilkokullarda görevli 326 öğretmendir. Örneklem ise 0,5 güven aralığı dikkate alınarak hesaplanmış ve uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş 186 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları (YÖD) İndeksi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi neticesinde öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranışlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici davranış düzeylerinin cinsiyet, mezuniyet, mesleki kıdem ve hizmet içi eğitim alma durumlarına bağlı olarak anlamlı sayılabilecek düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen davranışları, yaratıcılık, mesleki yeterlik

Abstract
What it would be like to gain and develop creative skills in individuals, especially in recent years, is the importance of creativity skills. It makes the competencies that teachers should have in this context more important, which will enable students to have these skills. Teachers' students have creative behavior and skills, which are among the general competencies required by the teaching profession. This research aims to determine the perceptions of elementary school teachers' perceptions of their students' creative behavior. The universe of the research is 326 teachers in primary schools in the Ordu province of Unye in 2021 2022 academic year. The sample consists of 186 teachers, calculated based on 0.5 confidence ranges and determined using the appropriate sampling method. The research uses the creativity-promoting Teacher Behaviors Index as a data collection tool. As a result of the analysis of the research data, it was concluded that teachers' students' creative behaviors were high. In addition, it has been determined that the levels of creativity-promoting behavior of teachers have not changed significantly depending on gender, graduation, vocational seniority and in-service training.

Keywords
Teacher behavior, creativity, professional qualification

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri