Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZ YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
(EVALUATION AND MEASUREMENT OF CLASSROOM TEACHERS DUE TO SOME VARIABLES )

Yazar : Coşkun BAYARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 196-209
143    254


Özet
Eğitim sistemi içerisinde yürütülen öğrenme öğretme faaliyetlerinin, öğrencilere ne ölçüde kazanım sağladığının belirlenmesi, eğitim çıktısının değerlendirilmesi ve yeni planlamalar yapılabilmesi açısından önemli bir konudur. Bu süreçte belirleyici olan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterlikleridir. Kazanımların nesnel ve objektif biçimde ölçülmesi ve değerlendirilmesi eğitim sisteminin etkililiğinin ve sonraki sürecin planlanabilmesinin ön koşuludur. Bu yönüyle değerlendirildiğinde öğretmenlerin sahip olmaları beklenen yeterlikler önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusundaki yeterliklerinin incelenmesi genel amacı altında ölçme ve değerlendirme öz yeterliklerinin bazı değişkenlere bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Ordu ili Gölköy ilçe merkezinde görevli sınıf öğretmenleri ile yürütülmüştür. Araştırma evreninde 60 sınıf öğretmeni bulunmaktadır ve örneklem belirlenmeyerek evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veriler Ölçme ve Değerlendirme Becerileri Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, 4 alt boyutta toplam 34 madde içermekte ve 5’li likert tiptedir. Araştırmada toplanan verilerin analiz edilmesine bağlı olarak; sınıf öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme konusunda yüksek düzeyde yeterliğe sahip oldukları ve bu yeterliklerin ele alınan değişkenlere bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, ölçme ve değerlendirme, yeterlik.

Abstract
Determining the extent to which learning and teaching activities carried out within the education system provide benefits to students is an important issue in terms of evaluating educational output and making new plans. The decisive factor in this process is the competence of teachers in the field of measurement and evaluation. Objective and objective measurement and evaluation of achievements is a prerequisite for the effectiveness of the educational system and the planning of the subsequent process. When this aspect is evaluated, the competencies that teachers are expected to have become important. In this study, it is aimed to examine the competencies of classroom teachers in terms of measurement and evaluation. In this context, it is aimed to determine whether the self-efficacy of measurement and evaluation differs depending on some variables under the general purpose of examining the competencies of classroom teachers in measurement and evaluation. The research was carried out with classroom teachers working in the district center of Gölköy, Ordu province. There are 60 classroom teachers in the research universe, and the entire universe was reached by not determining the sample. In the research, the data were collected with the Measurement and Evaluation Skills Scale. The scale contains a total of 34 items in 4 sub-dimensions and has a likert type of 5. Depending on the analysis of the data collected in the study, it was concluded that classroom teachers have a high level of competence in measurement and evaluation, and these competencies do not differ depending on the variables considered.

Keywords
Class teacher, measurement and evaluation, proficiency

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri