Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE STUDY OF NURDAN DAMLA’S CHILDREN’S BOOKS RELIGOUS CONTENT IN TERMS OF BASIC RRINCIPLES OF CHILDREN’S LITERATURE

NURDAN DAMLA’NIN DİNÎ İÇERİKLİ ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUK EDEBİYATININ TEMEL İLKELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

THE STUDY OF NURDAN DAMLA’S CHILDREN’S BOOKS RELIGOUS CONTENT IN TERMS OF BASIC RRINCIPLES OF CHILDREN’S LITERATURE

 
Yazar : Fatma DELİBAŞ  & Bekir KAYABAŞI  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 187-195
DOI Number: :
Cite : Fatma DELİBAŞ & Bekir KAYABAŞI, (2022). THE STUDY OF NURDAN DAMLA’S CHILDREN’S BOOKS RELIGOUS CONTENT IN TERMS OF BASIC RRINCIPLES OF CHILDREN’S LITERATURE. Route Education and Social Science Journal , 73, p. 187-195. Doi: 10.17121/ressjournal.3185.
519    552


Özet
İnsanlığın var olmasından bu yana çocuğun eğitimi her zaman önemli bir konu olmuş ve bu konu dönemsel olarak çocuğun toplum içindeki rolüne göre farklı şekillerde ele alınmıştır. Günümüzde teknolojinin ve bilimin hızla ilerlemesiyle eğitimin evrenselleşmesi çocuğun modern bir şekilde yetişmesini sağlamakla beraber çocuğun eğitim hayatı bununla sınırlanmaz. İnananlar için dinin insan yaşamını düzenlemedeki etkisinden dolayı din insan yaşamının kendisi olur ve dindar toplum da sahip olduğu dinî değerleri çocuğa aktararak onun bu yönde bir kişilik ve kimlik kazanmasını ister. Bunun için faklı yollar dener. Bunlardan birisi de çocuk edebiyatıdır. Çocuk edebiyatı her ne kadar evrensel değerler üzerine inşa edilse de içinden çıktığı toplumun değerlerinden soyutlanamaz. Ancak estetik ölçütlerden uzak, poetik dile yaslanılmayan, çocuk bakışı ve gerçekliği göz ardı edilerek oluşturulan bir dinî değerler aktarımı, çocuk edebiyatı eseri olmaktan ziyade çocuklar için kaleme alınmış bir ders kitabı olacaktır. Bu çalışmada Nurdan Damla’nın dinî içerikli çocuk kitapları, çocuk edebiyatının temel ilkelerine göre incelenmiştir. Bu bağlamda inceleme biçim bakımından ve içerik bakımından olmak üzere iki başlık halinde ele alınmıştır. İncelemede nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Nurdan Damla’nın çocuk kitaplarından dinî içerikli on bir çocuk kitabını kapsamaktadır. Araştırma sonucunda incelenen Nurdan Damla’nın dinî içerikli çocuk kitaplarının biçim olarak çocuk edebiyatının temel ilkelerine genelde uyduğu ancak içerik olarak öğreticiliğin edebiyatın önüne geçerek oluşturulduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nurdan Damla, çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, dinî içerik.

Abstract
Since the existence of humanity, the education of the child has always been an important issue and this issue has been dealt with in different ways periodically according to the role of the child in society. Today, with the rapid progress of technology and science, the universalization of education allows the child to grow up in a modern way, but the educational life of the child is not limited to this. For believers, religion becomes human life itself due to the effect of religion in regulating human life, and religious society wants the child to gain a personality and identity in this direction by transferring its religious values. Try different ways for this. One of them is children's literature. Although children's literature is built on universal values, it cannot be abstracted from the values of the society it comes from. However, a transfer of religious values, which is far from aesthetic criteria, does not rely on poetic language, and is created by ignoring the child's perspective and reality, will be a textbook written for children rather than a work of children's literature. In this study, religious children's books of Nurdan Damla were examined according to the basic principles of children's literature. In this context, the study was handled under two headings, in terms of form and content. In the study, the document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. The research includes eleven children's books with religious content from Nurdan Damla's children's books. As a result of the research, it has been determined that Nurdan Damla's religious children's books generally comply with the basic principles of children's literature as a form, but in terms of content, teaching is created by getting ahead of literature.

Keywords
Nurdan Damla, children's literature, children's books, religious content,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri