Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE LEVELS OF CRISIS MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL HEADS ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : İsmail MUTLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 175-186
DOI Number: :
Cite : İsmail MUTLU , (2022). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 73, p. 175-186. Doi: 10.17121/ressjournal.3181.
633    491


Özet
İçinde yer aldığımız yaşam, olağan biçimde seyretmekte iken beklenmeyen bazı durum ve zamanlarda herhangi bir nedenle karmaşa ve kaos ortamı doğabilmektedir. Bu gibi durumlar özellikle başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşları etkilemesi itibariyle açık bir sistem olarak okullar açısından oldukça önemlidir. Okullarda krizlerin ön görülmesi, gerekli tedbirlerin alınması, olası krizlerin etkin bir biçimde yönetilmesi ve krizden en az hasar ile çıkılması okul müdürlerinin krize ilişkin becerileri ile ilişkilidir. Bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin kriz yönetimi beceri düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda okul müdürlerinin kriz yönetimi becerilerinin öğretmenlerin sahip oldukları bazı değişkenlere bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Okul Müdürlerinin Kriz Yönetimi Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 2019 2020 eğitim öğretim yılı içerisinde Ordu ili Ünye ilçesinde farklı tür ve kademelerdeki okullarda görevli 316 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde 0,05 güven aralığı oranı ve uygun örneklem yaklaşımı dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında okul müdürlerinin orta düzeyde kriz yönetimi becerisine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte okul müdürlerinin kriz yönetimi beceri düzeylerinin öğretmenlerin eğitim durumu ve hizmet içi eğitim alma durumlarına bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin kriz anı yaşantılarının olmasına, görev yapılan okul tür ve kademesine ve öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bağlı olarak okul müdürlerinin kriz yönetimi becerileri düzeylerinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak ölçeğin kriz anı ve kriz sonrası alt boyutlarında farklılaşma görülmezken ölçeğin kriz öncesi alt boyutunda öğretmenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kriz, kriz yönetimi, okul müdürlerinin kriz yönetimi becerileri

Abstract
While the life we are in is being watched in the usual way, some unexpected circumstances and times can be caused by chaos and chaos for any reason. Such situations are very important for schools as an open system as it affects all stakeholders, especially students. In schools, the pre-crises, the taking of necessary measures, the effective management of potential crises and the minimal damage to the crisis are related to the school managers' skills related to the crisis. In this study, the aim of determining the crisis management skills levels of the principal is to determine the teacher's opinion. It has also been attempted to determine whether the crisis management skills of school managers differ depending on some of the variables that teachers have. In this framework, the study used the crisis Management Skills Scale of the School Managers as a data collection tool. The study was conducted with 316 teachers in different types and grades in the Ordu province of Unye within the 2019 2020 academic year. The 0.05 confidence range ratio and appropriate sampling approach were taken into account in the determination of the research sample. The research concluded that school managers have medium-level crisis management skills. However, it has been concluded that the crisis management skills levels of the school managers are not differentiated based on teacher education status and in-service training situations. However, it has been concluded that the levels of crisis management skills of the school managers differ depending on the experience of teachers' crisis situations, the type and stage of school being assigned, and the vocational seniority of teachers. It was also concluded that, depending on the gender of the teachers, the scale is not differentiated at the moment of crisis and the lower dimensions of the scale after the crisis, while the scale is different from the gender of teachers in the sub-dimensions before the crisis.

Keywords
Crisis, crisis management, crisis management skills of school principals

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri