Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA UYGULANAN BİR ÖĞRETİM MODÜLÜNÜN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONULARINDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF AN ONLINE TEACHING MODULE ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND CONCEPTUAL LEARNING OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT )

Yazar : Semra Burkaz EKİNCİ  - Mehmet KÜÇÜK & Arzu KÜÇÜK  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 71
Sayfa : 338-350
79    68


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen ve çevrim içi ortamda uygulanan sürdürülebilir kalkınma öğretim modülünün öğrencilerin akademik başarılarına ve kavramsal gelişimlerine olan kısa ve uzun süreli etkisini incelemektir. Toplam 14 öğrenciden oluşan 7. sınıf öğrencileriyle yürütülen araştırmada nicel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Veriler, süürdürülebilirk kalkınma başarı testi ve kavram haritası yoluyla toplanmıştır. Bu testler, öğrencilere uygulama öncesi ve sonrası ile kalıcılığı ölçek amacıyla uygulamalar tamamlandıktan beş ay sonra olmak üzere üçer kez uygulanmıştır. Bu çalışma sonucunda toplanan nicel veriler modülün öğrencilerin akademik başarılarını ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki kavramları öğrenmesini oldukça kolaylaştırdığı ortaya koymuştur. Bununla birlikte, özellikle kavram haritası puanlarının kalıcılık testi puanlarının ya stabil kalması ya da düşmesi yeni bir konu olan sürdürülebilir kalkınma kavramlarının zihinde yapılanabilmesi için yapılacak daha çok şeyin olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir kalkınma, öğretim modülü, çevrim içi, akademik başarı

Abstract
This study aimed to examine the short and long-term effects of the teaching module, which was developed to include all three dimensions of sustainable development, on the academic achievement and conceptual learning of middle school students. The module, which consists of a total of ten parts, has been applied in the online environment for eighteen hours. In the research conducted with 7th-grade students consisting of 14 students in total, a quantitative research design was used. The data were collected through an achievement test for sustainable development goals and a concept map. They were applied to the students three times, before and after the intervention, and five months after again for retention. Quantitative data collected as a result of this study revealed that the module facilitates students' academic achievement and learning concepts about sustainable development. On the other hand, the fact that the retention test scores of the concept map either remain stable or decrease reveals that there is more to be done to structure the sustainable development concepts, which is a new subject.

Keywords
Sustainable development, teaching module, online, academic achievement

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri