Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2019 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI OKUMA BECERİSİ KAZANIMLARININ ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERLE ÖRTÜŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE MATCHING LEVELS OF THE READING SKILLS ACQUISITIONS OF THE 2019 TURKISH COURSE CURRICULUM WITH THE ACTIVITIES IN THE SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS )

Yazar : Fetullah UYUMAZ  & Oğuzhan SEVİM  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 73
Sayfa : 343-358
118    215


Özet
Bu araştırmanın amacı 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki okuma becerisi kazanımlarının, ders kitaplarındaki etkinliklerle ne düzeyde örtüştüğünü ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesinin ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri kaynaklarını ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma becerisi etkinlikleri oluşturmaktadır. Okuma becerisi etkinlikleri, ders kitaplarında metinlerden sonra öğrencilerin metinlere yönelik soruları cevapladığı ve bu şekilde bilgilerini kalıcı hâle getirmeye çalıştığı etkinliklerdir. Verilerin toplamasında araştırmacılar tarafından hazırlanan Etkinlik-Kazanım Örtüşme Düzeyi matrisleri kullanılmıştır. Matrisler aracılığıyla okuma becerisi altında bulunan akıcı okuma, söz varlığı ve anlama alt başlıklarında bulunan kazanımların etkinliklerle örtüşme düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu matrisler aracılığıyla elde edilen veriler betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılarak sayısallaştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan hareketle programdaki okuma kazanımlarının ders kitaplarındaki okuma etkinliklerinde yer verilen okuma kazanımları ile önemli ölçüde örtüştüğü görülmüştür. Fakat kazanımlar ve etkinlik örnekleri incelendiğinde bu kazanımların daha çok öğrencinin metinlerden kolayca ulaşabileceği bilgileri isteyen kazanımlar olduğu anlaşılmıştır. Öğretim programlarının yıllar içerisinde güncellenmesine rağmen hâlâ çözülemeyen sorunlar olduğu da görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı, okuma becerisi kazanımları, okuma eğitimi, ders kitapları, okuma etkinlikleri

Abstract
The aim of this research is to reveal to what extent the reading skill acquisitions in the 2019 Turkish Language Curriculum overlap with the activities in the textbooks. The research was carried out in accordance with the principles of document analysis, which is one of the qualitative research methods. The data sources of the research consist of reading skill activities in secondary school Turkish textbooks. Reading skill activities are the activities in which the students answer the questions about the texts after the texts in the textbooks and try to make their knowledge permanent in this way. Activity-Gain Overlap Level matrices prepared by the researchers were used to collect the data. It was tried to determine the level of overlap of the acquisitions under the fluent reading, vocabulary and comprehension sub-titles under the reading skill by means of matrices. The data obtained through these matrices were digitized by using descriptive statistics techniques. Based on the results obtained from the research, it has been seen that the reading achievements in the program overlap significantly with the reading achievements included in the reading activities in the textbooks. However, when the gains and activity examples are examined, it is understood that these acquisitions are mostly the acquisitions that require the information that the student can easily access from the texts. Although the curriculum has been updated over the years, it seems that there are still unresolved problems.

Keywords
2019 Turkish Course Curriculum, reading skill acquisitions, reading education, textbooks, reading ac

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri