Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF CLASSROOM TEACHERS' COMMUNICATION WITH PARENTS
(SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VELİLER İLE İLETİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Yazar : Şerife Duygu ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 71
Sayfa : 207-220
134    197


Özet
Bu çalışma sınıf öğretmenleri ile öğrenci velilerinin iletişimlerini değerlendirmek ve tespit edilen iletişim problemlerine çeşitli öneriler getirmek amacı ile yapılmıştır. Çalışma nitel bir durum araştırmasıdır ve araştırma grubunu Ankara ilinde kamu ilkokullarında görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmış 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerine araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak çalışma için gereken veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar ilgili alan yazın ile ilişkilendirilerek tartışılmış ve çalışmanın sonunda problemlerin çözümüne yönelik bazı öneriler getirilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin veliler ile iletişim kurmasındaki temel sebep öğrencinin her alanda gelişimini desteklemek ve akademik anlamda başarısını artırmaktır. Öğretmenler velileri ile en çok telefon aracılığı ile iletişim kurmaktadır. Bilgisayar aracılığı ile çevrim içi görüşmeyi tercih eden öğretmenler de vardır. Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle yüz yüze iletişim salgının seyrini olumsuz etkileyeceğinden öğretmenlerin velileri ile yüz yüze görüşmekten kaçındığı düşünülmektedir. Öğretmenlerin en çok okulun fiziki şartları ve temizlik, eğitimin önemine dair bilince sahip olmama sebeplerinden velileri ile iletişim problemi yaşadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, öğretmen ve veli iletişimi, veli

Abstract
This study was conducted in order to evaluate the communication between classroom teachers and student parents and to provide various suggestions to the identified communication problems. The study is a qualitative case study and the research group consists of 10 classroom teachers who worked in public elementary schools in Ankara province and voluntarily participated in the study. The data required for the study were collected by applying a semi-structured interview form developed by the researcher to classroom teachers. The data obtained were analyzed by descriptive analysis technique. The results obtained were discussed by associating them with the relevant field data, and at the end of the study, some suggestions were made for solving the problems. According to the results obtained in the study, the main reason for classroom teachers to communicate with parents is to support the student's development in all areas and increase his academic success. Teachers communicate with their parents most often by phone. There are also teachers who prefer to interview online through a computer. It is believed that teachers avoid meeting face-to-face with their parents because face-to-face communication due to the Covid-19 pandemic that has affected the world will negatively affect the course of the epidemic. It has been observed that teachers most often have problems communicating with their parents due to lack of awareness about the physical conditions of the school and the importance of cleanliness and education.

Keywords
Classroom teacher, parent, teacher and parent communication.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri